Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2020

Krátky opis
Kreatívny tanečno-pohybovú kurz PLANÉTA TANEC. Deti na ňom zažívajú radosť z tanca a zároveň tancom spoznávajú samých seba a svet navôkol. Tanečný proces prebieha na báze objavovania, sebavyjadrenia a improvizácie cez ponúknuté hry, cvičenia a úlohy s využitím techník súčasného tanca a inšpirované somatickým systémom Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals.
Fotogaléria
Názov podujatia
Planéta tanec/Kreatívny kurz pre deti

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
22.09.2020 - 17.12.2020

Popis projektu

Milí rodičia! Opätovne otvárame kreatívny tanečno-pohybovú kurz PLANÉTA TANEC. Deti na ňom zažívajú radosť z tanca a zároveň tancom spoznávajú samých seba a svet navôkol.

skupina I: 4-5 rokov/ 22.09-15.12./každý utorok/16.40-17.30/
skupina II: 6-8 rokov /24.09.-17.12./každý štvrtok/16.45-17.45/

SKÚŠOBNÁ HODINA:
Dieťa má možnosť zažiť kreatívnu tanečno-pohybovú hodinu, zoznámiť sa s prostredím, lektorom a rodičom radi odpovieme na otázky:)
UTOROK 22.09./deti 4-5 rokov/
ŠTVRTOK 24.09./ deti 6-8 rokov/

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR na skúšobnú hodinu:
https://docs.google.com/forms/d/1mVsDlnVeO4Krk-nukHLW5SYIjlJmgeCuMriZMMOP-tA/edit?fbclid=IwAR0L_7htk69GysJIRjijONn-yNieP98env8m4g0tGIaDNm6XYOk84Vo1o9E" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" data-lynx-uri="https://docs.google.com/forms/d/1mVsDlnVeO4Krk-nukHLW5SYIjlJmgeCuMriZMMOP-tA/edit?fbclid=IwAR0L_7htk69GysJIRjijONn-yNieP98env8m4g0tGIaDNm6XYOk84Vo1o9E" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">https://docs.google.com/forms/d/1mVsDlnVeO4Krk-nukHLW5SYIjlJmgeCuMriZMMOP-tA/edit?fbclid=IwAR0L_7htk69GysJIRjijONn-yNieP98env8m4g0tGIaDNm6XYOk84Vo1o9E" style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap;">
Tanečný proces prebieha na báze objavovania, sebavyjadrenia a improvizácie cez ponúknuté hry, cvičenia a úlohy s využitím techník súčasného tanca a inšpirované somatickým systémom Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals. Deti sú tanečnou hodinou citlivo sprevádzané a usmerňované lektorkou.

KURZ PODPORUJE A ROZVÍJA V DEŤOCH:
- imagináciu a tvorivé myslenie, neverbálne sebavyjadrenie
- citlivé vnímanie a poznanie vlastného tela
- koordináciu pohybov
- pohybovú pamäť
- orientáciu v priestore
- komunikáciu v skupine a vzájomný rešpekt

TÉMY - do ktorých sa s deťmi v rámci spoločne stráveného času ponoríme:
•Ja telo: vnímanie hraníc tela, jednotlivých častí tela a vnímanie osobného priestoru
•Pohyb v 3D priestore: orientácia v priestore, priestorové dráhy, úrovne, osi,
•Anatómia pre najmenších: skúmanie ľudskej kostry
•Dych a dotyk: prehĺbenie kinestetického vnímania
•Telo ako strom s koreňmi: práca so zemskou tiažou, uzemnením
•Slnečné centrum tela: zdroj pohybu, energie, práca s váhou
•Vo vlastnom tempe a čase: vnímanie časových aspektov pohybu
•Tvárne telo-tvorivá myseľ: práca s tvarovaním tela, tanečná improvizácia
•Tanec vo dvojici, tanec v skupine – pohybová komunikácia, kontakt a tolerancia

INFO A PRIHLÁŠKY:
pst.kosice@gmail.com | 0911 811 095 (Michaela Sabolová)

CENA ZA KURZ: 45 €/dieťa (spolu 12 stretnutí)
Minimálny počet detí na otvorenie kurzu je 6, maximálny 8.

ORGANIZÁTOR: https://docs.google.com/forms/d/1mVsDlnVeO4Krk-nukHLW5SYIjlJmgeCuMriZMMOP-tA/edit?fbclid=IwAR0L_7htk69GysJIRjijONn-yNieP98env8m4g0tGIaDNm6XYOk84Vo1o9E" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">Priestor Súčasného Tanca, Košice
Podujatie z verejných zdrojov podporil https://docs.google.com/forms/d/1mVsDlnVeO4Krk-nukHLW5SYIjlJmgeCuMriZMMOP-tA/edit?fbclid=IwAR0L_7htk69GysJIRjijONn-yNieP98env8m4g0tGIaDNm6XYOk84Vo1o9E" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">Fond na podporu umenia

LEKTORKA: Michaela Sabolová
Spoluzakladateľka organizácie Priestor Súčasného Tanca, Košice. Absolventka bakalárskeho štúdia v odbore Liečebná pedagogika a školy Vedomého Pohybu Reny Milgrom (Praha, Česka republika). V súčasnosti je účastníčkou Certifikovaného vzdelávacieho programu Laban/Bartenieff Fundamentals studies (Berlín, Nemecko). Pri svojej práci prepája súčasný tanec s týmto somatickým systémom.

PST - Priestor Súčasného tanca je iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v meste Košice.

Pesnička a animovaný videoklip Planéta Tanec:
Erik Sikora / Džumelec
https://docs.google.com/forms/d/1mVsDlnVeO4Krk-nukHLW5SYIjlJmgeCuMriZMMOP-tA/edit?fbclid=IwAR0L_7htk69GysJIRjijONn-yNieP98env8m4g0tGIaDNm6XYOk84Vo1o9E" target="_blank" href="https://docs.google.com/forms/d/1mVsDlnVeO4Krk-nukHLW5SYIjlJmgeCuMriZMMOP-tA/edit?fbclid=IwAR0L_7htk69GysJIRjijONn-yNieP98env8m4g0tGIaDNm6XYOk84Vo1o9E" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" data-lynx-uri="https://docs.google.com/forms/d/1mVsDlnVeO4Krk-nukHLW5SYIjlJmgeCuMriZMMOP-tA/edit?fbclid=IwAR0L_7htk69GysJIRjijONn-yNieP98env8m4g0tGIaDNm6XYOk84Vo1o9E" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">


facebook event: https://docs.google.com/forms/d/1mVsDlnVeO4Krk-nukHLW5SYIjlJmgeCuMriZMMOP-tA/edit?fbclid=IwAR0L_7htk69GysJIRjijONn-yNieP98env8m4g0tGIaDNm6XYOk84Vo1o9E"

Názov prímateľa
PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.

Celkový rozpočet:
9 150,00 €

Výška podpory:
7 690,00 €