Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TVARY A TVÁRE

Krátky opis
Podujatie je určené prioritne profesionálnym hercom, absolventom umeleckých odborov, ktorí majú záujem venovať téme divadla pre deti sústredenú pozornosť. Cieľom je rozvíjať základné aspekty problematiky, vymedziť jej špecifiká a otvoriť možnosti pre kreatívne riešenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
TVARY A TVÁRE

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
16.11.2020 - 18.11.2020

Popis projektu

Aj tento rok pripravujeme divadelný workshop TVARY A TVÁRE.
Bude znova zameraný na problematiku divadla pre deti smerujúceho k autenticite, zážitku, poznaniu.
Podujatie je určené absolventom a študentom herectva a bábkoherectva ako aj absolventom a študentom príbuzných umeleckých a humanitných odborov (réžia, dramaturgia, scénografia, tvorivá dramatika, výtvarné umenie, hudobné umenie, estetika), ktorí majú záujem venovať sústredenú pozornosť (aj) divadlu pre deti. Vzhľadom na aktuálne opatrenia sa však workshop bude konať za prísnych opatrení a pre vopred registrovaných uchádzačov.
Pôjde o tretí ročník podujatia, ktorý opätovne otvorí účastníkom perspektívu účinkovania v nových inscenáciách, ktoré divadlo VIOLA plánuje pripraviť v novej sezóne.
Workshop je zameraný na proces autorskej, hereckej a režijnej tvorby v profesionálnom divadle pre deti a mládež. Jeho obsahom je hľadanie inscenačných východísk: od námetu k scenáru, od hereckých cvičení k scénickému riešeniu priestoru, hudbe, pohybu, akcii. Vyústením workshopu bude záverečná prezentácia vo forme videozáznamu, ktorý bude zverejnený na sociálnych sieťach a na webe VIOLY.

Názov prímateľa
Divadlo VIOLA s.r.o.

Celkový rozpočet:
2 107,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €