Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov

Krátky opis
DoSlov pozýva na Redakčnú sobotu pod vedením Tatiany Búbelovej Program: 10:00 – 11:30 Ako sa vyhnúť najčastejším syntaktickým problémom v literárnom preklade (Seminár o návrate k intuícii vo vzťahu k rodnému jazyku, lovení v sémantickej pamäti a uzuálnej spájateľnosti slov) 11:30 – 12:30 Prestávka na obed 12:30 – 14:00 Spájateľnosť slov v slovenčine, kolokácie (Praktický tréning jazykovej intuície a používania sémantickej pamäti)
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivý seminár literárnej redakcie pod vedením Tatiany Búbelovej

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
26.09.2020

Popis projektu
DoSlov pozýva na Redakčnú sobotu pod vedením Tatiany Búbelovej

Program:

10:00 – 11:30 Ako sa vyhnúť najčastejším syntaktickým problémom v literárnom preklade
(Seminár o návrate k intuícii vo vzťahu k rodnému jazyku, lovení v sémantickej pamäti a uzuálnej spájateľnosti slov)
11:30 – 12:30 Prestávka na obed
12:30 – 14:00 Spájateľnosť slov v slovenčine, kolokácie
(Praktický tréning jazykovej intuície a používania sémantickej pamäti)

Názov prímateľa
o.z.DoSlov

Celkový rozpočet:
8 000,00 €

Výška podpory:
6 800,00 €