Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Program EQO 2018

Krátky opis
Cieľom projektu je pravidelná prezentačná aktivita nezávislého umenia a kultúry participujúcich profesionálnych umelcov. Zámerom je poskytnutie platformy a priestoru pre živé umenie a súčasné prejavy vizuálnej a audiovizuálnej kultúry kvalitných lokálnych tvorcov, absolventov a študentov odborov so zameraním na voľné výtvarné umenie a zaujímavých nadregionálnych autorov. Poskytnutím možnosti na kreatívnu prezentáciu umenia v priestore EQO chceme prispieť k rastu a získavaniu skúseností umelcov.
Fotogaléria
Názov podujatia
# LE_BO Emília Blašková & Marek Mertinko

Miesto konania / kraj
Spišský Hrhov / Levoča

Termín konania
07.02.2018 - 11.03.2018

Popis projektu

Autorská výstava dvojice výtvarníkov – grafikov, ktorých tvorba je reprezentatívnym rámcom súčasných možností knižnej ilustrácie, ktorú spoločne absolvovali v ateliéri Dušana Kállaya na VŠVU. V dobe post-média autori pracujú s formátom ilustrácie v rovine voľného grafického prejavu a klasického ilustrujúceho naratívu. Spojenie diametrálne odlišných rukopisov do jedného výstavného formátu je priestorom pre dialóg dvoch autorov, ktorí svoje diela skrze dlhoročné vzájomné vnímanie podrobne poznajú, zároveň je pre diváka možnosťou na kritické zhodnotenie vlastných generalizujúcich predstáv o médiu ilustrácie. # LE_BO pod povrchom odlišností je naratív silných existenciálnych otázok, individuálnej zručnosti a vizuálnych kvalít. # LE_BO ich farba ilustruje jemnosť, schopnosť podať pravdu. # LE_BO nežná konfrontácia. 


Výstava predstaví súbor diel voľnej a ilustračnej grafiky a menších knižných formátov k nahliadnutiu. Bude otvorená vernisážou v priestore EQO (areál ZŠ a MŠ) v stredu 7.februára 2018 o 18.hod.


Emília BLAŠKOVÁ (*1989, Levoča) je absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Katedra grafiky a iných médií, Ateliér voľná grafika a ilustrácia (prof. Dušan Kállay, akad. mal.). Žije a tvorí v Levoči. 
Marek MERTINKO (*1988, Levoča) je absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Katedra grafiky a iných médií, Ateliér voľná grafika a ilustrácia (prof. Dušan Kállay, akad. mal.). Žije a tvorí v Bratislave.

Názov prímateľa
SARAHS SK, N.O.

Celkový rozpočet:
12 650,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €