Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

VIOLA 2020

Krátky opis
Cieľom je kreovať celoročnú činnosť centra, ktoré realizuje primárne vlastné autorské programy umeleckého, kultúrneho a vzdelávacieho charakteru a zároveň vytvára platformu pre prezentáciu domácej a zahraničnej umeleckej scény.
Fotogaléria
Názov podujatia
Aladin

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
20.09.2020

Popis projektu

Jedným zo zámerov projektu je profilovať činnosť vznikajúceho umeleckého súboru VIOLA, ktoré je sústredený primárne na profesionálne divadelné inscenácie a tiež na hudobné programy. V centre pozornosti stoja umelecké programy pre rodičov s deťmi a umelecké a vzdelávacie programy pre školy. Ďalšiu dramaturgickú líniu tvoria cyklické programy, určené širokej verejnosti. Sú zamerané na vychovávanie divákov a kultivovanie ich umeleckého vkusu a svojou pravidelnosťou majú prebúdzať návyk k záujmu o umeleckú kultúru a spoločenské dianie. Cieľom je profilovať takú umeleckú, kultúrnu a vzdelávaciu činnosť, ktorá v meste a širšom regióne výrazne absentuje alebo je zastúpená v nedostatočnej miere. Ideovým východiskom je kreovať kvalitné umelecké a vzdelávacie programy, ktoré oslovujú deti, mladých ľudí, komunitné spoločenstvá, strednú a staršiu generáciu a poukazujú na javy, ktoré sú pre súčasnou spoločnosť rizikové a ohrozujúce a súčasne na súčasne na tie, ktoré ju harmonizujú.

Názov prímateľa
Divadlo VIOLA s.r.o.

Celkový rozpočet:
17 843,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €