Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Not take a prayer

Krátky opis
V intimite tela ” Cez techniku dychu s názvom Alchemy of Breath skúmajú performerky telesný stav modlitby, vlastní intímny pohybový a emocionálny prejav totálneho bytia v prítomnosti. Cez dlhodobý výskum princípov modlitieb odlišných náboženstiev, spirituálnych filozofií a tradícií hľadajú priestor k vlastnej komunikácie s rozpínajúcim vedomím. Názov predstavenia je pre tvorcov výzva k zamysleniu sa nad pasívnym prijímaním modlitby.
Fotogaléria
Názov podujatia
NOT TAKE PRAYER/ Premiéra

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
25.09.2020

Popis projektu

Rozšírená časť anotácie

Výrazným prvkom, ktorý vytvára formu predstavenia je dych, tzv. Alchýmia dychu podobná princípom holotropného dýchania. Technikou dychu performerky nachádzajú spôsob, ako otvárať vlastné vedomie priamo na scéne pred divákmi. Smerujú k práci s dychom ako so samotným princípom pri hľadaní a uchopovaní telesných princípov.

Projekt Not Take a Prayer je kontinuálny výskum, ktorý započal v máji 2019. V novembri mal working progres v Prahe Palác Akropolis.

Autorky skúmajú a hľadajú spôsob telesnej modlitby zároveň sa zaoberajú podstatou pojmu modlitby, čo modlitba pre nich znamená.

Modlitba je pre nich stretnutím so sebou samým, zároveň stretnutím s druhými v prítomnosti. Kde je pre nich spoločne zdieľaný čas a priestor v nachádzaní určitého stavu kľudu. 

Tento stav modlitby môže viesť až k tzv, ,,oslave uvedomovania si ako samotné vedomie dokáže expandovať v priestore i v čase.

Modlitba by mala byť vo svojej podstate bez žiadného očakávania. Jej sila tkvie v tom, že je vykonávaná v prítomnosti, v naprostej odanosti sa tomu čo sa práve deje v modliacom a okolo neho.

Stav kľudu naplní modliacú osobu v  naprostom neočakavaní, v tedy keď to najmenej žiada. Necháva splynúť svoju podstatu s podstatou, ktorá je prítomná vôkol neho. Existuje v jednote cez uvedomenie si bdelej mysle teda vedomého Ja a tým sa uskutočňuje modlitba. Podobné je to v momente kedy rešpektujeme svoj dych vážime si život ostatných.

Projekt Not take prayer hľadá spôsob vytvorenia určitej nálady pre vyjadrenie modlitby telom na fyzickej, mentálnej tak duchovnej úrovni.

Skúma možnosti zachovať si aktívny vzťah so sebou, byť prítomná/ý duchom a pozorná/ý v kontaktu s okolím.

Námet: Bora Debnárová

Koncept/ choreografia/ tanec: Jindřiška Křivánková, Bora Debnárová

Zvuk/spev/ hudba: RRRR+A

Výtvarník kostýmu: Andrijana Trpković

Poďakovanie: Kornélia Šrámková, Karlos Šimek, Studio Citadela,


Predstavenie vzniklo v koprodukci s Palácom Akropolis a Tantehorse ako súčásť projektu Emergency Dances.

Realizáciu výskumu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia“ .

Názov prímateľa
Barbora Debnárová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 220,00 €