Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čítačka s písačkou

Krátky opis
Projekt Čítačka s písačkou je projektom Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktorý v uplynulých rokoch zaznamenal veľký úspech. Hlavným zámerom projektu je rozvoj čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností a jazykového prejavu. Určený je deťom a mládeži vranovského regiónu pre ktorých v rámci roka zrealizujeme vzdelávacie, výchovné, zážitkové a voľnočasové aktivity.
Fotogaléria
Názov podujatia
Piatky s Futkou

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
26.01.2018 - 21.12.2018

Popis projektu

Projekt Čítačka s písačkou je určený pre deti a mládež vranovského regiónu. Počas roka pre ne zrealizujeme vzdelávacie, výchovné a zážitkové aktivity. Novinkou projektu sú tvorivé stretnutia so spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou Futovou. Vytvoríme pozitívne prostredie s možnosťou hravého a zmysluplného trávenia voľného času. Na stretnutiach budú motivované a podporované k vlastnej literárnej tvorbe a jej prezentácii. Deťom a mládeži vytvoríme podmienky pre rozvoj literárnej a výtvarnej tvorivosti, podporu fantázie a zdokonaľovanie komunikačných schopností. 

Názov prímateľa
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
5 295,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €