Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

VIRVAR - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny

Krátky opis
9. ročník medzinárodného bábkarského festivalu VIRVAR - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny. Festival predstaví slovenské a zahraničné profesionálne bábkové divadlá a pestrý sprievodný program pre celú rodinu.
Fotogaléria
Názov podujatia
VIRVAR - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
03.09.2020 - 06.09.2020

Popis projektu

Hlavná myšlienka festivalu sa nesie v duchu kultúrneho vyžitia sa celej rodiny prostredníctvom žánru bábkového divadla. Festival vychádza z tradícií bábkového divadla a jeho nových foriem, ktoré prenáša do otvorených priestorov bližšie k verejnosti ako aj do interiérov rôznych kultúrnych inštitúcií. Dramaturgia festivalu je každoročne postavená na prezentácii rôznych foriem a typov bábkového divadla aj rozšírením počtu zúčastnených krajín, čím potvrdzuje svoj medzinárodný status a nadväzuje na historicky danú multikultúrnosť mesta Košice.

Názov prímateľa
Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach

Celkový rozpočet:
74 500,00 €

Výška podpory:
25 000,00 €