Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Radio Band - vystúpenia v Nórsku

Krátky opis
Pri propagácii budeme vo všetkých materiáloch uvádzať logo FPU a vetu “Supported using public funding by Slovak Arts Council” ) v zmysle Príručky pre propagáciu FPU.“
Fotogaléria
Názov podujatia
Radio Band

Miesto konania
Nórsko

Termín konania
09.07.2018 - 30.11.2018

Popis projektu

Radio Band je zoskupením  jazzových hudobníkov s dlhodobým profesionálnym pôsobiskom spolu s nastupujúcou generáciou pod vedením saxofonistu R. Tarišku. Repertoár tvoria jeho autorské kompozície a aranžmány..Vystúpenia Radio Band v Nórsku umožnia reprezentovať vysokú úroveň slovenských umelcov a prezentáciu domácej tvorby v zahraničí. V Nórsku samozrejme zaznie aj jazz s prvkami slovenského folklóru a umožní im tak bližšie spoznať krásu našejkultúry. Cieľom Radio Band je obohatiť jazzovú hudbu o nové prvky, nový prístup a spojiť rôzne generácie jazzových hudobníkov do jedného profesionálneho celku. Radio Band hrá autorské skladby a aranžmány renomovaného saxofonistu Radovana Tarišku, ktorý je zároveň lídrom zoskupenia. Vznikol s ideou spojiť špičkových dlhodobo-pôsobiacich umelcov spolu s nastupujúcou mladou jazzovou generáciou a tvoriť hudbu na svetovej úrovni. Projekt podporuje domácu tvorbu na svetovej úrovni v podobe autorských skladieb a aranžmánov. Okrem hudobného prínosu, ktorý pestro prepája jazz s folklórom a prvkami funku, latina a mnohých iných žánrov je projekt prínosom pre mladé talenty, ktoré sa takto stávajú súčasťou domácej aj zahraničnej jazzovej scény.  Cieľovou skupinou sú priaznivci nielen jazzovej hudby. Vďaka pestrým kompozíciám a aranžmánom sa poslucháči môžu tešiť aj na folklore-jazz, funk a latino. Ide o autorskú tvorbu a aranžmány a doterajší program Radio Band oslovil vďaka vyváženosti a rôznorodosti profesionálnych hudobníkov aj bežných poslucháčov. 

Propagácia bude prebiehať ešte dlho pred našim príchodom. Propagáciu zabezpečujú organizátori na základe podkladov a informácií, ktoré majú od nás. Bude v podobe lokálnej a online reklamy

Pri propagácii podujatia budeme vo všetkých použitých propagačných materiáloch uvádzať logo FPU a vetu “Supported using public funding by Slovak Arts Council” ) v zmysle Príručky pre propagáciu FPU.“

Názov prímateľa
PS production, s.r.o.

Celkový rozpočet:
11 100,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €