Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

"Zborový spev s dušou ženy"

Krátky opis
Hlavným zámerom projektu je realizovať účasť ŽS zboru Belius na medzinárodnom festivale speváckych zborov v Báčskom Petrovci, ktorý organizuje Komorný zbor Musica viva v novembri 2018, tým rozvíjať bilaterálnu medzinárodnú spoluprácu v oblasti neprofesionálneho umenia a to predovšetkým v roku, keď Únia speváckych zborov Slovenska vyhlásila r. 2018 za rok zborového umenia. Ďalším cieľom tejto aktivity je prezentovať slovenskú hudbu, zvlášť slovenský zborový spev na medzinárodnom fóre.
Fotogaléria
Názov podujatia
Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny

Miesto konania
Srbsko

Termín konania
02.02.2018 - 30.11.2018

Popis projektu

Ženský spevácky zbor Belius v novembri 2017 dostal pozvanie od predsedníčky Komorného zboru Musica viva z Báčskeho Petrovca na Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, ktoré sa bude konať v Báčskom Petrovci v novembri 2018. Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny je tradičné podujatie vojvodinských Slovákov, na ktorom sa každoročne predstavia slovenské telesá pôsobiace v Srbsku a ako hosť vystúpi jeden reprezentatívny zbor zo Slovenska. Okrem toho pozvaný zbor bude mať aj samostatný koncert, kde bude šíriť a prezentovať slovenskú hudbu a taktiež zbor zorganizuje workschop, na ktorom zúčastnené zbory nacvičí jednu slovenskú skladbu. Pre náš zbor je toto pozvanie veľkou výzvou a cťou, nakoľko rok 2018 je rokom zborového spevu a práve v takýto rok náš zbor môže slovenskú hudbu a kultúru prezentovať i v zahraničí.

Projekt budeme propagovať predovšetkým na našej www stránke http://belius.sk/, a facebookovom profile Belius - ženský spevácky zbor, na plagátoch, v obecných novinách Hučava. Pri propagácii podujatia budeme vo všetkých použitých propagačných materiáloch uvádzať logo FPU  a vetu : " Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia."

Názov prímateľa
Ženský spevácky zbor Belius

Celkový rozpočet:
7 416,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €