Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Metodika výučby ľudového tanca - VIII. ročník.

Krátky opis
Zámerom podujatia Tanečné dielne je metodicky prispieť k príprave tanečníkov na krajské a neskôr celoštátne kolo súťaže Šaffova ostroha v kategórii A. Cieľom projektu je poskytnúť účastníkom dielne metodické rady k zvládnutiu práce s archívnym audiovizuálnym materiálom a k štýlovej interpretácii tanečných typov z Veľkého Zálužia na Ponitrí a odzemku z Breznianskych lazov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tanečné dielne – tance z Veľkého Zálužia a odzemok z Breznianskych lazov.

Miesto konania / kraj
Želiezovce / Levice

Termín konania
09.02.2018 - 17.02.2018

Popis projektu

ROS Levice, ako niekoľkoročný organizátor krajskej súťažnej postupovej prehliadky pre sólistov tanečníkov,  pripravuje tvorivú dielňu pre tanečníkov so zameraním na tanečný materiál z Veľkého Zálužia na Ponitrí a na pastiersku tanečnú kultúru z okolia Brezna. Dôvodom tohto výberu je zaradenie tohto materiálu do A-kategórie v časti povinný tanec v rámci súťaže sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2018. Nakoľko ide o menej známe a menej spracúvané tanečné typy (ukľakovaný čardáš s hudobným sprievodom gájd, odzemok), ROS má zámer prostredníctvom tvorivej dielne určenou pre tanečníkov vytvoriť priestor pre oboznámenie sa s týmto tanečným materiálom a vytvoriť priestor pre výučbu metodológie pri práci s audiovizuálnym archívnym materiálom. Zároveň tak pomôcť tanečníkom pri potencionálnej príprave na súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, ktorej cieľom je výchova tanečných osobností. Podujatie napomôže oboznámiť aktívnych tanečníkov s jedinečným tanečným materiálom. Priebeh tvorivých dielní bude rozdelený do časti teoretickej (analýza folklórneho materiálu – videozáznamu) a praktickej – výučba formy a štruktúry tanečných typov. 

Hosťujúcimi tanečnými lektormi budú manželia Martina a Peter Hrabovský (umelecký vedúci FS Ponitran) pre párové tance z Veľkého Zálužia pri Nitre (termín 16.-17.2.2018) a pre odzemok z Breznianskych lazov (termín 9.-10.2.2018) Mgr.art. Stanislav Marišler, ArtD. (umelecký vedúci Sľuk-u). Nadobudnuté zručnosti môžu účastníci vyskúšať priamo v tanci počas nácviku pred muzikou ľudovej kapely Milana Verónyho.


Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
9 000,00 €

Výška podpory:
7 500,00 €