Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvoríme spoločne

Krátky opis
Zimný fotografický workshop Metamorfózy I je určený hlavne pre neprofesionálnych fotografov, má vzdelávací charakter. Účastníci pracujú na dvoch témach: 1. Medzi realitou a fikciou, lektor doc. Jozef Sedlák, 2. Tektonika času, lektorka prof. Milota Havránková. Lektori prihlásených fotografov usmernia formou názorných ukážok, konzultácií a formou praktických cvičení. Workshop bude ukončený rozborovým a hodnotiacim seminárom, kde lektori vyhodnotia práce fotografov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metamorfózy I

Miesto konania / kraj
Banská Štiavnica / Banská Štiavnica

Termín konania
09.02.2018 - 11.02.2018

Popis projektu

Fotografické workshopy, každoročne organizované Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, majú vzdelávací charakter, majú za úlohu všímať si a následne zachytávať a zobrazovať vzťahy medzi človekom a prírodou Sú určené pre neprofesionálnych fotografov z celého Slovenska a aj zahraničných účastníkov každoročného medzinárodného fotografického festivalu - Dni fotografie v Leviciach. Zimná časť podujatia , pod názvom Metamorfózy I, má 2 dielne:  1. Medzi realitou a fikciou, lektor  doc. Jozef Sedlák, 2. Tektonika času, lektorka prof. Milota Havránková. Účastníci sú rozdelení do dvoch tvorivých skupín. Každú dielňu vedie jeden lektor, profesionálny fotograf. Pracujú na svojej dopredu vytýčenej téme nezávisle od seba. Workshop začína v piatok popoludní, kedy lektori najprv premietnu účastníkom svoje portfólio, svoju osobnú prezentáciu. Tiež ku každej pracovnej téme  majú pripravené názorné ukážky, na ktorých účastníkom vysvetľujú zámery, ciele, metódy a spôsoby, ako zhotoviť fotografie, ktoré spĺňajú kritériá dobrej fotografie. Lektori odovzdajú prítomným svoje dlhoročné skúsenosti, usmernia ich formou konzultácií, ale aj praktickou ukážkou v prenosnom fotoštúdiu, ktoré býva zriadené na mieste. Súčasťou podujatia bude aj rozborový seminár, vyhodnotenie výsledkov práce. Z výsledných fotografií budú zhotovené diela, ktoré budú tvoriť obsah výstavy na ďalší ročník Dní fotografie v Leviciach 2018, medzinárodný fotografický festival.

 


Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
19 000,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €