Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov

Krátky opis
Zámerom projektu je vydanie populárno - náučnej publikácie s názvom Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov. Publikácia sumarizuje praveké, stredoveké a včasnonoveké osídlenie územia mesta Rimavská Sobota na základe vykonaných archeologických výskumov, ako aj starších archeologických nálezov, ktoré boli objavené náhodne pri rôznych stavebných prácach.
Fotogaléria
Názov podujatia
Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov. Publikácia.

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
01.04.2017 - 31.01.2018

Popis projektu

Kniha s názvom Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov z pera Alexandra Botoša, na 132 stranách, približuje čitateľovi praveké, protohistorické, včasnostredeveké, stredoveké a novoveké osídlenie mesta Rimavská Sobota. Čitateľ sa v prezentovanej knihe môže okrem iného dočítať o významnom osídlení mesta v neskorej a mladšej dobe bronzovej, počas ktorého môžeme  územie súčasného mesta označiť za významné hospodárske a obchodné centrum pilinskej a kyjatickej kultúry. Z tohto obdobia je z územia mesta Rimavská Sobota známych niekoľko sídlisk (osád), štyri bronzové poklady a žiarové pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry. V knihe sa čitateľ môže oboznámiť s osídlením mesta v mladšej dobe železnej, v dobe rímskej, ako aj vo včasnostredovekom období, z ktorého sú na území mesta doložené tri osady.

Autor sa v knihe venuje aj otázkam vzniku mesta Rimavská Sobota na základe písomných prameňov a archeologických nálezov, pričom náležitú pozornosť venuje  srdcu stredovekého mestského jadra – Hlavnému námestiu a jeho dominante -  Kostolu sv. Jána Krstiteľa.

Autor vo svojej publikácii verejnosti predstaví najvýznamnejšie archeologické nálezy, od neolitu (cca 6000 rokov pred Kr.) až po 19. storočie.  Prezentované archeologické nálezy boli objavené jednak náhodne pri rôznych výkopových prácach, ale aj počas  archeologických výskumov v období od roku 1868 až do súčasnosti.

Kniha je bohato doplnená farebnými fotografiami a kresbami archeologických nálezov, ako aj  mapami osídlenia mesta v jednotlivých etapách praveku a stredoveku.

Vydanie publikácie z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
3 750,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €