Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Svetové osobnosti moderného tanca

Krátky opis
Zámerom projektu je vytvorenie pôvodnej literatúry, ktorá obsiahne svetové dejiny moderného tanca. Vytváralo ho, prostredníctvom svojej tanečnej tvorby, niekoľko dominantných osobností: L. Fuller,. Duncan, R. St. Denis, T. Shawn, D. Humphrey, Ch. Weidman, J. Limón a M. Graham, R. von Laban, M. Wigman a K. Jooss. Cieľom projektu je poskytnúť čitateľom dôležité informácie o jednotlivých tvorcoch a ich celoživotnej práci tak, aby si o nich sami mohli vytvoriť čo najucelenejší obraz.
Fotogaléria
Názov podujatia
vedecká konferencia s názvom „Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a v silových športoch“

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
08.11.2018

Popis projektu

Žiadateľka prezentovala svoj výskum na vedeckej konferencii, ktorá sa konala na FTVŠ UK v Bratislave, Katedre gymnastiky 08.11.2018. Mala názov  „Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a v silových športoch“ . Príspevok žiadateľky mal názov "Problematika práce s literárnymi zdrojmi pri výskume dejín moderného tanca". Išlo o zhrnutie výskumu, pričom žiadateľka upozornila na problematiku práce s liteárnymi zdrojmi, ich posudzovanie, kategorizovanie a úskalia ich používania v prípade, ak nie sú k dispozícii iné zdroje. V príspevku je uvedé, že výskum vznikol vďaka podpore Fondu na podporu umenia, v tomto znení informácia zaznela aj počas samotnej prezentácie na konferencii. Príspevok je uverejnený v zborníku z konferencie.

Údaje zborníka:

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Katedra gymnastiky
2017, 1. vydanie, rozsah 116 strán
Organizátor: Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, Katedra gymnastiky
ISBN 978-80-89075-63-8

Názov prímateľa
Dominika Beňaková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 298,00 €