Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA - 42. ročník

Krátky opis
Projekt je medzinárodným podujatím s vyše 40-ročnou históriou a medzinárodným renomé. Hlavný program tvoria večerné koncerty domácich a zahraničných umelcov. Dramaturgia prináša špičkové gitarové umenie v rôznych žánrových podobách nie len v sólovej forme ale aj v príťažlivých kombináciách s inými hudobnými nástrojmi. Koncertné produkcie dopĺňajú vzdelávacie a prezentačné aktivity smerované prevažne k odbornej verejnosti z radov umelcov, študentov, žiakov umeleckých škôl a ich pedagógom.
Fotogaléria
Názov podujatia
42.GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.04.2017 - 30.09.2017

Popis projektu

GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA je renomovaným medzinárodným podujatím a patrí k najstarším podujatiam svojho druhu na svete.

Koncept podujatia každoročne vychádza z troch ideí:

1. vysoká úroveň dramaturgií a mimoriadne umelecké a odborné
kvality pozvaných hostí - účinkujúcich a lektorov, vďaka čomu si festival získal veľmi cenené renomé v zahraničí

2. premosťovanie domáceho a zahraničného odborného prostredia, žánrová pestrosť dramaturgií a široký záber cieľových skupín

3. podpora a propagácia domáceho umenia, prostredníctvom vytvorenia priestoru pre vznik a prezentáciu domácej tvorby pre gitaru – tvorba J. K. Mertza, tvorba súčasných slovenských skladateľov.

Organizátor projektu každoročne spolupracuje s mestskými kultúrnymi organizáciami – projekt je súčasťou Kultúrneho leta a Hradných slávností (BKIS - spoluorganizátor) a významne prispieva k prezentácii domácej kultúrnej histórie mesta, so zastupiteľskými úradmi v SR – projekt patrí k podujatiam, ktoré prispievajú ku kultúrnej spolupráci na medzinárodnej úrovni.

Celkový dramaturgický koncept 42. ročníka podujatia: 

Ideové východiská: - prezentácia domáceho interpretačného umenia a tvorby slovenských skladateľov - pestrosť žánrov popri vysokej medzinárodnej kvalite pozvaných umelcov – sólová gitara, komorná hudba, stará hudba, iné žánre - argentínska tradičná hudba - umelecké vzdelávanie a koncepčná príprava rozvoja umeleckého školstva v danej oblasti

Umelci a hostia festivalu:

Roberto Aussel – ARG, Ariel Abramovich – ARG, Zsófia Boros – HU, Rostislav Coufal – CZ, Nikolas Göhl – DE, Jacob Heringman – USA, Anabel Montesinos – ES, Antoine Moriniére – FR, Juan José Mosalini – ARG, Ozren Mutak – CZ/CR, Csaba Nagy – HU, Sándor Papp – HU, Marco Tamayo – AT/CU, Viento Marero Duo – CZ, Lukáš Benedikt – SK, Eva Belicová – SK, Juraj Burian – SK, Bratislavské gitarové kvarteto – SK, Dominika Figmiková – SK, Jakub Gunár – SK, Martin Krajčo – SK, Ján Labant – SK, Veronika Ľahká – SK, Pavol Malovec – SK, Zuzana Meleková – SK, Mucha Quartet – SK, Karol Samuelčík – SK, Miloš Slobodník – SK, Spectrum Quartett – SK, Aneta Turčinová – SK, Andrej Varečka – SK

Obsahová náplň projektu:
koncerty, prednášky, semináre, stretnutia a diskusie. Rozšírenie oproti predchádzajúcim rokom: prezentácia - koncerty laureátov domácich interpretačných súťaží v hre na gitare, premiéra objednaného diela slovenského skladateľa, autorský koncert gitarovej tvorby Pavla Malovca, semináre a vytvorenie platformy pre rozvoj vzdelávania učiteľov ZUŠ na Slovensku so zahraničnou účasťou. Festival každoročne potvrdzuje
mimoriadny prínos pre umeleckú i umelecko-vzdelávaciu oblasť. Zámerom organizátora je i v nasledujúcom ročníku zachovať kvalitu a renomé podujatia a rozšíriť svoje aktivity smerom k podnecovaniu a uvádzaniu domácej tvorby pre gitaru a vytvoriť nový priestor pre koncepčný rozvoj umeleckého školstva (pedagógov ZUŠ).

Názov prímateľa
Spoločnosť J. K. Mertza

Celkový rozpočet:
27 800,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €