Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Medzinárodné prezentácie, networking a mobilita WOMUSK - World Music from Slovakia 2018

Krátky opis
Propagácia sa uskutoční prezentáciou slovenskej hudby interpretmi , propagáciou hudobnej scény, medializáciou. Pri propagácii podujatia budeme vo všetkých použitých propagačných materiáloch uvádzať logo FPU a vetu "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"( v prípade zahraničia: “Supported using public funding bySlovak Arts Council” ) v zmysle Príručky pre propagáciu FPU.“
Fotogaléria
Názov podujatia
Tallin Music, 2.-8. Apríl 2018, Czech Music Crossroads, Colours of Ostrava, Israel union for reform Judaism, 2018 / Mojše Band, Budapest Ritmo, WOMEX, 24.-28. Okt. 2018

Miesto konania
Európska únia

Termín konania
01.01.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Propagácia sa uskutoční: a) prezentáciou slovenskej hudby interpretmi , b) propagáciou hudobnej scény Slovenska priamo na Stánku : ponuka CD kompilácie WOMUSK, kompilácie World Music Festivalu, CD albumy skupín, letáky, brožúrky, USB kľúče a podobne, c) v prípade rozhodnutia medzinárodnej poroty WOMEX- prezentáciou príspevku na konferencii, premietnutím slovenského filmu a vystúpením slovenskej skupiny na showcase festivale, d) formou účasti na bilaterálnych a multilaterálnych stretnutiach s agentami festivalov, zástupcami medzinárodných združení a publicistami na všetkých uvedených podujatiach, e) zastupovaním Slovenska v medzinárodných profesných zoskupeniach, f) networking a "Slovenský deň" na veľtrhu WOMEX pre VIP hostí . O všetkých podujatiach budeme informovať médiá na Slovensku a informovať verejnosť aj na web stráne a FB stránke platformy WOMUSK, kde uvediem FPU ako partnera s logom.

Pri propagácii podujatia budeme vo všetkých použitých propagačných materiáloch uvádzať logo FPU a vetu "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"( v prípade zahraničia: “Supported using public funding bySlovak Arts Council” ) v zmysle Príručky pre propagáciu FPU.

Názov prímateľa
AMITY

Celkový rozpočet:
19 039,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €