Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Celoročná podpora 2020 Nový Priestor

Krátky opis
Plánujeme uviesť 3 predstavenia: 20.6.2020 19.00 / 21.00 21.6.2020 19.00 Aký má človek vzťah ku svojim vlastným túžbam a možnostiam? Čo nám bráni v rozhodovaní a prevzatí zodpovednosti? Čo alebo kto je hýbateľom našich rozhodnutí?
Fotogaléria
Názov podujatia
Medzi túžbou a smrťou / SNY

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
20.06.2020 - 21.06.2020

Popis projektu

Medzi túžbou a smrťou 


Predstavenia: 

20.6.2020 19.00 / 21.00

21.6.2020 19.00 


Pistoriho palác, Štefánikova 25, BratislavaKoncept, performancia / Katarína Brestovanská

Dramaturgia / Jana Smokoňová

Hudba, performancia/ Adam Dekan, Martin Iľanovský


Kostýmy / Petra Kovács

Scénografia / Sebastián Komáček

Pohybová asistencia a supervízia / Andrej Petrovič

Texty / Katarína Brestovanská, Adam Dekan

Jazyková korektúra / Zuzana Hojstričová

Hlasová príprava / Ivana Mer

Media set / Marianna Lutková

Svetelný dizajn a technické zabezpečenie / Slavomír Šmálik a kol. 

Trailer / Jana Smokoňová, Lukáš Teren, Adam Dekan a kol. 

Produkcia / Katja Thalerová


Aký má človek vzťah ku svojim vlastným túžbam a možnostiam? Čo nám bráni v rozhodovaní a prevzatí zodpovednosti? Čo alebo kto je hýbateľom našich rozhodnutí? 

   

    Ak je bytostné (vnútorne dané) jadro človeka poprené alebo potlačené, človek ochorie, niekedy viditeľne, niekedy skryto .... Toto vnútorné jadro je krehké a jemné a ľahko ho prehluší zvyk a kultúrny tlak... Aj keď je poprené, zostáva pod povrchom, neustále usilujúce o aktualizáciu. Každé odpadnutie (od nášho jadra), každý zločin proti našej prirodzenosti sa zaznamenáva do nášho nevedomia a spôsobuje, že sebou pohŕdame.


 Človek môže jednať pre seba len vtedy, ak má prístup k vlastným túžbam, k vlastným pocitom, k vlastnému telu. Ak nemá človek tento prístup, nemôže si priať, nemôže túžiť, nemôže sa projektovať do budúcnosti a počiatočná vôľa zomiera pri pôrode. 


Proces vznikania túžby je komplexný proces, zahŕňajúci psychologické, sociálne, kultúrne, náboženské a iné vplyvy. Pre zdravého jedinca je nerozlučne spätá s hodnotami akými sú sloboda, vôľa, pravda, voľba, zmena. Našim zámerom bolo objaviť stav, kedy vieme, po čom túžime, čo sú naše najvnútornejšie túžby, ako ich vyjadríme na individuálnej alebo skupinovej úrovni. Ale zároveň nelipneme na nich akoby  len túžby boli v našom živote dôležité. Skrátka sú tam, žijem ich, zahŕňam nimi citlivo okolie, veľa počúvam, pomáham druhým na ceste k ich vlastnej túžbe. Ten stav sme nazvali voľným úsilím, alebo efforless being. 


Bytie je človeku nielen dané, ale taktiež sa od neho vyžaduje. Človek je za svoje bytie zodpovedný: doslova, žiada sa od neho odpoveď, ak je mu položená otázka, čo zo seba urobil? Ten, kto sa pýta, je jeho sudcom, je to totiž on sám. A nikto nás k nemu nedostane bližšie, ako my sami.Irvin D. Yalom, Abraham Maslow, Erich Fromm a autorský kolektív projektu


Teaser: https://vimeo.com/390978558"> class="s3" style="text-decoration-line: underline; font-kerning: none; color: rgb(0, 0, 255);">https://vimeo.com/390978558"> class="p2" style="margin-bottom: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: " avenir="" next";="" min-height:="" 14px;"="">

FOTO https://vimeo.com/390978558"> class="s4" style="text-decoration-line: underline; font-kerning: none;">https://vimeo.com/390978558"> class="p2" style="margin-bottom: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: " avenir="" next";="" min-height:="" 14px;"="">

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. 

Partnerom projektu je Bratislavský samosprávny kraj. 

Názov prímateľa
En Vorentoe, o.z.

Celkový rozpočet:
26 700,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €