Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Človek liptovský

Krátky opis
Vytvorenie série DVD nosičov, ktoré budú spĺňať podmienku archivácie prvkov tradičnej kultúry a zároveň spĺňajú podmienku edukatívneho materiálu. Zachytenie výpovedí ešte žijúcich nositeľov tradícií z Liptova na DVD nosič a archivovať ich tvorbu a výpovede a tým uchovať tradície jednotlivých vytypovaných obcí, cez osobné skúsenosti, zručnosti a výpovede ich obyvateľov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Človek liptovský

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
01.06.2017 - 30.04.2018

Popis projektu

V aktuálnom projekte je naším zámerom zdokumentovať nositeľov tradícií - mužov z liptovského regiónu, ktorí pre svoju obec predstavujú zdroj vedomostí a skúseností, tradičných remesiel a zručností, ktoré napomáhajú udržiavať tradície v obciach stále živé a pravdivé.
Bača Ján Šavrtka z Liptovských Revúc, rezbár Ján Gregor z Bieleho Potoka, umelecký stolár výrobca píšťaliek Pavel Grieš, Milan Kočtúch všestranný ľudový umelec - pracuje s drevom, kožou kovom, rohovinou a parožinou a Pavel Sliacky z Vyšných Sliačov, ktorý sa venuje výrobe salašníckeho riadu zachovávajú vo svojej tvorbe tradičné postupy a patria medzi nositeľov tradičnej hmotnej a aj nehmotnej kultúry. Sú to zaujímavé osobnosti, o ktorých by sa mala dozvedieť aj široká verejnosť.

Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
4 320,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €