Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TVARY A TVÁRE

Krátky opis
Zámerom projektu je uskutočniť tretí ročník 3-dňového vzdelávacieho podujatia v oblasti divadla - workshop so seminárnymi, diskusnými a prezentačnými vstupmi, ktorý bude venovaný problematike divadla pre deti. Lektormi sú profesionáli z oblasti divadelnej a umeleckej tvorby. Podujatie je určené prioritne profesionálnym hercom, absolventom umeleckých odborov. Hlavnou projektovou aktivitou je vzdelávacie podujatie, intenzívny 3 - dňový vzdelávací workshop.
Fotogaléria
Názov podujatia
TVARY A TVÁRE / 3. ročník - divadelný workshop s režisérom Kamilom Žiškom

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
02.07.2020 - 04.07.2020

Popis projektu
Divadelný workshop TVARY A TVÁRE bude znova zameraný na problematiku divadla pre deti smerujúceho k autenticite, zážitku, poznaniu. Uskutoční sa v priestoroch centra pre umenie VIOLA v Prešove. Podujatie je určené absolventom a študentom herectva a bábkoherectva ako aj absolventom a študentom príbuzných umeleckých a humanitných odborov (réžia, dramaturgia, scénografia, tvorivá dramatika, výtvarné umenie, hudobné umenie, estetika), ktorí majú záujem venovať sústredenú pozornosť (aj) divadlu pre deti.
Vyústením workshopu bude záverečná prezentácia. Pôjde o tretí ročník podujatia, ktorý opätovne otvorí účastníkom perspektívu účinkovania v nových inscenáciách, ktoré divadlo VIOLA plánuje pripraviť v novej sezóne.
Workshop je zameraný na proces autorskej, hereckej a režijnej tvorby v profesionálnom divadle pre deti a mládež. Jeho obsahom je hľadanie inscenačných východísk: od námetu k scenáru, od hereckých cvičení k scénickému riešeniu priestoru, hudbe, pohybu, akcii.
Téma workshopu: hrdina bez zázračnej moci a umenie načúvať okoliu.
Inšpiračný zdroj: rozprávkový príbeh Hansa Christiana Andersena Snehová kráľovná.
Lektor workshopu: režisér Kamil Žiška.
Aktivity v rámci workshopu:
- konceptuálna práca s literárnou predlohou;
- skúmanie inscenačných prvkov a postupov, ktoré by korešpondovali s myšlienkovým svetom dnešných detí;
- poznávanie archetypu hrdinu, jeho hodnôt, motivácií, cieľov;
- hľadanie zdrojov pre intenzívny divácky zážitok.
Súčasťou projektu bude vytvorenie autorských inscenačných tvarov, prezentácia pre verejnosť a diskusia.

Termín odovzdania prihlášok: 15. jún 2020
Účasť na workshope: BEZ POPLATKU
Účastník znáša na vlastné náklady len cestovné, nocľažné, stravné.
Počet účastníkov: OBMEDZENÝ
Usporiadatelia si vyhradzujú právo výberu u prihlásených účastníkov
Výsledok výberu bude záujemcom oznámený do 20. júna 2020.
Bližšie informácie na: info@violapresov.sk
Prihláška dostupná na: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.violapresov.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Jd505cLsafLw3mzklAJH2Jew8pmpmv0w2xdKH4KtftL9kRZx4MBaukiA&h=AT2S3O9dwzHA7QGlwJDdtqJP1n6DUFoY3PQX1S637XZPMtLGGPj0touSxm29oFV0tF_DbAfrSOZ0OlNmwAXIPZb0OlMeW1qkL7rowK8sEsfKuKPDrsNpOY-kILiKyObmgFfC" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="font-family: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); color: var(--blue-link); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent;">https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.violapresov.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Jd505cLsafLw3mzklAJH2Jew8pmpmv0w2xdKH4KtftL9kRZx4MBaukiA&h=AT2S3O9dwzHA7QGlwJDdtqJP1n6DUFoY3PQX1S637XZPMtLGGPj0touSxm29oFV0tF_DbAfrSOZ0OlNmwAXIPZb0OlMeW1qkL7rowK8sEsfKuKPDrsNpOY-kILiKyObmgFfC" class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; font-family: " segoe="" ui="" historic",="" "segoe="" ui",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" color:="" rgb(5,="" 5,="" 5);="" font-size:="" 15px;"="">
Súčasťou workshopu bude výberové konanie na pozíciu herečky v divadelnom súbore centra pre umenie VIOLA s perspektívou trvalého pracovného pomeru.
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia
Názov prímateľa
Divadlo VIOLA s.r.o.

Celkový rozpočet:
2 107,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €