Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

I zhora i zdola z našeho Liptova

Krátky opis
Vytvorenie hudobno-tanečného multimediálneho materiálu s tradičným piesňovým a tanečným repertoárom z horného Liptova. Materiál bude slúžiť ako metodická pomôcka pre výučbu tradičných tancov a hier tejto oblasti.
Fotogaléria
Názov podujatia
I zhora i zdola z našeho Liptova

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
06.02.2017 - 31.12.2017

Popis projektu

Projekt pozostáva z dvoch častí - prvá časť je výber tradičných hier a tancov garantom a ďalšími spoluorganizátormi a
následné vytvorenie hudobného podkladu k nim. Garantom tejto časti bol Ing. Michal Kubáň Dis.art.
Druhá časť je naštudovanie vybraného materiálu v spolupráci s osloveným detským folklórnym súborom Pramienok z
Liptovského Mikuláša, folklórnym súborom Váh z Liptovského Mikuláša a natočenie metodického DVD.
Vznik týchto multimediálnych nosičov ovplyvní pedagógov v DFS, FS, ZUŠ, konzervatóriách, ZŠ, MŠ a detí - tanečníkov navštevujúcich tieto inštitúcie na celom Slovensku. Pre deti a ich vedúcich vytvoríme možnosť jednoduchšie začleniť tradičné hry do repertoáru súborov a krúžkov. Umožní kvalitnejšiu prácu v oblasti pedagogiky tanca a zároveň zaznamenáme pôvodnú formu detských hier a tancov pre ďalšie generácie.

Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
4 527,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €