Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

časopis TANEC

Krátky opis
Časopis TANEC 1/2020 vychádza 30.4.2020
Fotogaléria
Názov podujatia
Časopis TANEC 1/2020

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2020 - 31.12.2020

Popis projektu

Časopis TANEC je projekt renomovaného slovenského tlačeného plnofarebného štvrťročníka o tanci a pohybovom umení doplnený web-portálom. 

Časopis TANEC je odborné periodikum so širším zameraním na všetky umelecké štýly tanca a s presahom k ďalším umeleckým oblastiam, pedagogickým a terapeutickým prístupom k pohybu a tancu. Redakciu a redakčnú radu tvoria renomovaní odborníci, aktívni tanečníci, choreografi a pedagógovia. 

Pravidelné rubriky časopisu systematicky prinášajú rozhovory s osobnosťami tanečnej scény, odborné texty a štúdie, preklady odborných textov, nové tanečné projekty, recenzie, informácie z festivalov, workshopov, fejtóny, históriu tanca a informácie o dianí na stálych scénach na Slovensku a v zahraničí.

Názov prímateľa
Verbunk, s.r.o.

Celkový rozpočet:
40 850,00 €

Výška podpory:
32 000,00 €