Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrny kyslík

Krátky opis
Kultúrny kyslík (ISSN 12356-9875; 2014-) je online kultúrny štvrťročník o kultúrnej politike SR. Venuje sa problémom živej kultúry, reflektuje úroveň debát o trendoch kultúrnej politiky v Európe, monitoruje a hodnotí zaujímavé kultúrne projekty, podporuje kritickú analýzu kultúrnej legislatívy, rozpočtu, štruktúry a efektívnosť kultúrnych inštitúcií a prezentovania slovenskej kultúry v zahraničí, prináša moderným jazykom formulované kritické názory.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kultúrny kyslík 2017

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2017 - 31.12.2017

Popis projektu

Na stránkach mimovládneho think-tanku - Inštitútu pre kultúrnu politiku, sekcia Kultúrny kyslík - znovuzrodenie kritiky  (http://ikp.sk/category/znovuzrodenie-kritiky/) môžete nájsť internetový štvrťročník multižánrový online kultúrny časopis, ktorý vydáva Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku so štvrťročnou periodicitou. Kultúrny kyslík sa primárne venuje témam slovenskej kultúrnej politiky a reflektuje dianie na slovenskej kultúrnej scéne, uverejňuje recenzie na všetky druhy a žánre umenia, monitoruje a evaluuje inšpiratívne kultúrne projekty na Slovensku i v zahraničí. Redakčnú radu tvoria kultúrne osobnosti zo štyroch susedných krajín a samozrejme z domácich umelcov i odborníkov v oblasti kultúry. Doposiaľ vyšlo 16 čísel časopisu, vrátane špeciálnych vydaní, sú voľne dostupné na stránke www.ikp.sk pre odbornú i širokú verejnosť. Nosnou témou každého čísla sú aktuálne témy, ktoré rezonujú v kultúrnej verejnosti, ako financovanie a branding slovenskej kultúry, ochrana duševného vlastníctva, infraštruktúra slovenskej kultúry, vzdelávanie a kultúra a pod. Uverejňujeme aj odborné články zahraničných expertov, tvorcov kultúrnej legislatívy a praktikov kultúrneho života. V ročníku 2017 sa zameriavame na vyhodnotenie Predsedníctva SR v Rade EÚ z pohľadu kultúry, rozoberáme korene náklonnosti kultúry, umenia a osvety a ich svetlonosov k totalitným nedemokratickýcm myšlienkam a režimom, zamýšľame sa nad kultúrnym obrazom Slovenska v zahraničí a v predvečer Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 sme urobili prehľad, čo je naším kultúrnym dedičstvom a načo ho potrebujeme. Špeciálne číslo sa pozrelo na kultúru priestoru a prostredia očami architektov.

Názov prímateľa
VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politiku

Celkový rozpočet:
3 200,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €