Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reprízy Divadla NUDE

Krátky opis
Reprízy Divadla NUDE na Slovensku v prvom polroku 2020.
Fotogaléria
Názov podujatia
E. Farkašová: SCENÁR

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
27.02.2020 - 30.06.2020

Popis projektu

Teraz ich má pred očami, chyby, celé reťaze chýb, všetky, na ktoré si vie spomenúť, a aj na tie, ktoré si len domýšľa, rozoberá ich v mysli, hľadá súvislosti, muselo ich byť predsa viac, ak sa im to napokon všetko vymklo z rúk,...

Audiovizuálna inštalácia SCENÁR na základe textu spisovateľky Etely Farkašovej.
Zobrazuje bez okolkov život ženy na hrane prítomnosti a minulosti, na hrane skutočného a predstáv.
Mladosti a toho, čo sa nazýva starnutie. Katarína, Bratislavčanka, manželka, prekladateľka, milovníčka hudby, matka, babka, … hlboko premýšľajúca a cítiaca bytosť.

text: E. Farkašová
performancia: M. Trizuljaková a L. Ondrušová
réžia, textová dramaturgia: V. Malgot
kostýmy, scéna: L. Štorcelová
foto: T. Bokor

Vstupné 3,- eurá
Predaj: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftootoot.fm%2F%3Ffbclid%3DIwAR04jfBWcUcvWodPCLMXUaJFZF77LXTZ2bjgav3_bKVX11twEGRHE3cYFh4&h=AT1G-oxMjRQ_PHGzRyhk9Mmxn0frhy4pnRfx0MopS8vR1LqeVt5xkvCHwQOAWnB5iDCP13SP7AOhl7P2_MfGqSuxpYS18Syas-AVsEeDrJQ8bLNaB_ts_FxEpeUTC8HeFVUsGreWyfx6MGc1" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">tootoot.fm
26.2. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftootoot.fm%2F%3Ffbclid%3DIwAR04jfBWcUcvWodPCLMXUaJFZF77LXTZ2bjgav3_bKVX11twEGRHE3cYFh4&h=AT1G-oxMjRQ_PHGzRyhk9Mmxn0frhy4pnRfx0MopS8vR1LqeVt5xkvCHwQOAWnB5iDCP13SP7AOhl7P2_MfGqSuxpYS18Syas-AVsEeDrJQ8bLNaB_ts_FxEpeUTC8HeFVUsGreWyfx6MGc1" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftootoot.fm%2F%3Ffbclid%3DIwAR04jfBWcUcvWodPCLMXUaJFZF77LXTZ2bjgav3_bKVX11twEGRHE3cYFh4&h=AT1G-oxMjRQ_PHGzRyhk9Mmxn0frhy4pnRfx0MopS8vR1LqeVt5xkvCHwQOAWnB5iDCP13SP7AOhl7P2_MfGqSuxpYS18Syas-AVsEeDrJQ8bLNaB_ts_FxEpeUTC8HeFVUsGreWyfx6MGc1" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftootoot.fm%2F%3Ffbclid%3DIwAR04jfBWcUcvWodPCLMXUaJFZF77LXTZ2bjgav3_bKVX11twEGRHE3cYFh4&h=AT1G-oxMjRQ_PHGzRyhk9Mmxn0frhy4pnRfx0MopS8vR1LqeVt5xkvCHwQOAWnB5iDCP13SP7AOhl7P2_MfGqSuxpYS18Syas-AVsEeDrJQ8bLNaB_ts_FxEpeUTC8HeFVUsGreWyfx6MGc1" style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap;">27.2. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftootoot.fm%2F%3Ffbclid%3DIwAR04jfBWcUcvWodPCLMXUaJFZF77LXTZ2bjgav3_bKVX11twEGRHE3cYFh4&h=AT1G-oxMjRQ_PHGzRyhk9Mmxn0frhy4pnRfx0MopS8vR1LqeVt5xkvCHwQOAWnB5iDCP13SP7AOhl7P2_MfGqSuxpYS18Syas-AVsEeDrJQ8bLNaB_ts_FxEpeUTC8HeFVUsGreWyfx6MGc1" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftootoot.fm%2F%3Ffbclid%3DIwAR04jfBWcUcvWodPCLMXUaJFZF77LXTZ2bjgav3_bKVX11twEGRHE3cYFh4&h=AT1G-oxMjRQ_PHGzRyhk9Mmxn0frhy4pnRfx0MopS8vR1LqeVt5xkvCHwQOAWnB5iDCP13SP7AOhl7P2_MfGqSuxpYS18Syas-AVsEeDrJQ8bLNaB_ts_FxEpeUTC8HeFVUsGreWyfx6MGc1" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftootoot.fm%2F%3Ffbclid%3DIwAR04jfBWcUcvWodPCLMXUaJFZF77LXTZ2bjgav3_bKVX11twEGRHE3cYFh4&h=AT1G-oxMjRQ_PHGzRyhk9Mmxn0frhy4pnRfx0MopS8vR1LqeVt5xkvCHwQOAWnB5iDCP13SP7AOhl7P2_MfGqSuxpYS18Syas-AVsEeDrJQ8bLNaB_ts_FxEpeUTC8HeFVUsGreWyfx6MGc1" style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap;">Rezervácie: som.nude@gmail.com

Miesto hrania: CIty Gate, 1. poschodie, ateliér , vstup z Gorkého 17, alebo z Laurinskej vedľa pokladne DPOH. Upozorňujeme na zvýšenú prašnosť.

Vzniklo v rámci tl;dr Projektu Batyskaf 2019. ,
Z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Divadlo NUDE

Celkový rozpočet:
10 600,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €