Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2020

Krátky opis
Tanečno-pohybový komunitný workshop pre deti vo veku 8-13 r. žijúce na sídlisku KVP v sociálnom zariadení Dorka-Centrum pre obnovu rodiny. Cieľom je podpora sebavedomia a neverbálnej komunikácie týchto detí. Skrz tvorivú prácu s vlastným telom harmonizovať ich vnútorný svet a podporiť ich v zvládaní ťažkých situácií. Cieľom PST-Priestor Súčasného Tanca , je ukázať iný rozmer súčasného tanca. Tanec ako nástroj, prostredníctvom ktorého sa deti učia vnímať, tvoriť, komunikovať a byť tolerantní.
Fotogaléria
Názov podujatia
KOMUNIKUJME INAK!

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
04.03.2020 - 06.03.2020

Popis projektu

KOMUNIKUJME INAK! je tanečno-pohybový komunitný workshop pre deti vo veku 8-13 rokov žijúce na sídlisku KVP v sociálnom zariadení Dorka-Centrum pre obnovu rodiny. Cieľom je podpora sebavedomia a neverbálnej komunikácie týchto detí. Skrz tvorivú prácu s vlastným telom harmonizovať ich vnútorný svet a podporiť ich v zvládaní ťažkých životných situácií. Tvorivý tanec je prostriedok spojenia dieťaťa so sebou samým a vonkajším svetom. Tancujem seba - svoje myšlienky a emócie. Tancujem s niekým - rozprávame sa, zdieľame, dávame a prijímame.


Obsah workshopu je inšpirovaný témou prírodných živlov: voda, vzduch, oheň a zem. Workshop bude prebiehať na báze objavovania, sebavyjadrenia a improvizácie cez ponúknuté hry a zadania s využitím techník kreatívneho tanca inšpirované Labanovou analýzou pohybu a somatickým prístupom Bartenieff Fundamentals.


VODA/TELO: zameriame sa na seba, svoje telo, na kontakt so sebou samým v pokojnom plynutí. Skrz tvorivé zadania sa budeme učiť rozpúšťať napätie, cítiť sa dobre a v bezpečí, ako keď sme boli ešte vo vodnom prostredí v tele matky.

VZDUCH/PRIESTOR: náš dych nás prenesie do kontaktu s prostredím. Priestor sa stáva našim kamarátom pre hru. Hore-dole, doprava-doľava, dopredu-dozadu. Centrum, periféria, diagonála, kruh. Si ďaleko, si blízko, si oproti mne, si vedľa mňa.

OHEŇ/DOTYK: dotyk a jeho rôzne kvality (pohladenie, šteklenie, šúchanie, stláčanie, štipnutie,…) nás prenesú k našim pozitívnym či negatívnym emóciám...To sa ma silno dotklo“….Oheň môže zahriať, ale aj popáliť.

ZEM/KONTAKT: zoznámime sa so zemou ako našou podporou, ktorej môžeme odovzdať váhu, alebo sa od nej odraziť. Postupne si tento kontakt - vzťah vyskúšame vo dvojiciach a skupine. Každé dieťa si vyskúša odovzdať váhu svojmu kamarátovi (dôverovať), ale zároveň aj prijať váhu toho druhého (byť zodpovedný) a spoločne viesť dialóg.


Cieľom organizátora workshopu, PST-Priestor Súčasného Tanca (PST), je ukázať iný rozmer súčasného tanca. Tanečné umenie ako nástroj, prostredníctvom ktorého sa účastníci učia vnímať, tvoriť, komunikovať a byť tolerantní. Workshop naväzuje na projekt „Tancom tvorím seba a svet“, ktorý PST realizovali v roku 2019. 

Názov prímateľa
PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.

Celkový rozpočet:
9 150,00 €

Výška podpory:
7 690,00 €