Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

John Milton Stratený raj

Krátky opis
Vo vydavateľstve Modrý Peter vychádza historicky prvé slovenské vydanie Andričíkovho prekladu biblického eposu Stratený raj, ktorý spoluvytvára kánon svetovej literatúry. Je písaný blankversom – päťstopovým nerýmovaným jambickým veršom, ktorý je zachovaný aj v slovenskom znení. Viac ako šesťstostranová kniha v tvrdej väzbe s prebalom vychádza s pôvodnými ilustráciami Williama Blakea a v minimalistickej knižnej úprave Jakuba Milčáka.
Fotogaléria
Názov podujatia
Uvedenie knihy Stratený raj Johna Miltona

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
03.03.2020

Popis projektu

Vydavateľstvo Modrý Peter sa od svojho vzniku v roku 1991 sústreďuje predovšetkým na vydávanie pôvodnej slovenskej a prekladovej poézie. Doteraz v ňom vyšlo takmer 200 titulov nielen z poézie, ale aj z literárnej vedy, drámy, prózy a detskej literatúry. Dlhodobo spolupracuje s okruhom kmeňových autorov (napr. J. Buzássy, S. Rakús, I. Štrpka, P. Repka, M. Brück či Ľ. Bendzák ), medzi ktorých patrí aj Marián Andričík. Vydal v ňom dve literárnovedné monografie – K poetike umeleckého prekladu (2004), Preklad pod lupou (2013) a preklady kníh pre deti – E. Marshall, S. Hample Deti píšu Bohu (2007) a Ted Hughes Príbehy o stvorení (2007). Po sérii prekladových titulov zo súčasnej svetovej poézie vychádza vo vydavateľstve Modrý Peter historicky prvé slovenské vydanie Andričíkovho prekladu eposu Stratený raj, ktorý spoluvytvára kánon svetovej literatúry. Preklad biblického eposu anglického barokového básnika Johna Miltona Stratený raj (Paradise Lost) vychádza zo znenia jeho druhého vydania z r. 1674, ktoré má 12 kníh a 10 565 veršov. Je písaný blankversom – päťstopovým nerýmovaným jambickým veršom, ktorý je zachovaný aj v slovenskom znení. Celý epos Milton napísal (či skôr nadiktoval) slepý, keďže v r. 1652 úplne prišiel o zrak. Preklad vznikal tri roky a vyše pol roka trvala príprava vydania – jej súčasťou okrem samotného eposu je rozsiahly aparát poznámok a vysvetliviek, doslov a kalendárium života a diela Johna Miltona. Viac ako šesťstostranová kniha v tvrdej väzbe s prebalom vychádza s pôvodnými ilustráciami Williama Blakea a v minimalistickej knižnej úprave Jakuba Milčáka. Od marca bude kniha v distribúcii spoločnosti Partner technic. 

Názov prímateľa
Modrý Peter

Celkový rozpočet:
13 243,00 €

Výška podpory:
8 500,00 €