Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Poklady na Hrone

Krátky opis
Workshopy pre ochotnícke divadelné súbory organizované najmä v ich domácom prostredí, aby mali možnosť získané vedomosti aplikovať priamo na ich aktuálne inscenácie a tak posilniť svoju tvorbu a zároveň skvalitniť inscenácie odohrané v rámci Roku slovenského divadla 2020.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadielňa

Miesto konania / kraj
Nová Baňa / Žarnovica

Termín konania
07.03.2020

Popis projektu

Workshop Divadielňa  s Mgr. Andrejom Turčanom v Kine Vatra v Novej Bani na tému budovanie mizanscény a použitie svetla na vytvorenie atmosféry

Názov prímateľa
Pohronské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
10 835,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €