Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

„Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry – ideológie vo folklórnom hnutí“ IV. medzinárodná konferencia

Krátky opis
Doterajšie ročníky konferencie boli výnimočným podujatím. Našim cieľom je: pomenovať a analyzovať problematické javy z viacerých možných uhlov pohľadu, vecne k nim zaujať stanovisko na základe aktuálnych odborných poznatkov-kontaktovať záujemcov o folklór, prezentovať a šíriť najnovšie informácie o dianí v tejto oblasti, o aktuálnom výskume tradičnej kultúry a aktivitách, ktoré napomáhajú záujemcom udržiavať priamy kontakt so súčasným ľudovým umením.
Fotogaléria
Názov podujatia
Konferencia. Tvorivé dielne. Zborník príspevkov.

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
25.01.2018 - 26.01.2018

Popis projektu

1. deň: program konferencie tvoria príspevky a prezentácie pozvaných domácich a zahraničných hostí, odborníkov a moderovaná diskusia.  2. deň: tvorivé dielne kreatívnej a konštruktívnej práce s lektormi dlhoročnou praxou pre účastníkov konferencie, keď teoretické poznatky si vyskúšajú v praktických činnostiach. Uvedenie zborníka príspevkov z IV. medzinárodnej konferencie.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
5 800,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €