Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Folklórne dielne s Kelčovanom

Krátky opis
Zámerom projektu je zachovať a priblížiť oblasť, ktorá ešte nie je ani folkloristicky ani etnograficky spracovaná a zaznamenaná prostredníctvom folklórnych dielní pre všetkých nadšencov folklóru, prevážne sa jedná o mladých ľudí, ktorí sú aktívni v rôznych ľudových súboroch. Spracovaná oblasť Tuzovky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Folklórne dielne s Kelčovanom

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
17.06.2017

Popis projektu

Výstupom projektu Detského a folklórneho súboru Kelčovan je realizácia folklórnych dielní s tématikou, ktorá je doposiaľ ešte

nespracovaná. Folklorista Mgr. Pavol Kužma zozbieral materiál na edukačné dielne zmerané na výučbu regionálnych tancov,

ako je tuzovský čardáš a piesní z tohto regiónu (Čo robíš dievča, Cez dolinu, cez hluboké a iné). Tvorivé dielne budú

pozostávať z nasledujúcich blokov: 1. Prednáška spojená s ukážkami - oboznamenie lektorom s lokalitou (Turzovka a Vysoká

nad Kysucou). Predstavenie typických hudobných prvkov danej lokality. 2.Pohybová príprava určená pre návštevníkov dielní.

3. Nácvik jednotlivých prvkov tancov a zosúladenie do záverečnej choreografie. Časť 2 a 3 je spojená s použitím didaktickej

pomôcky - zvukového záznamu, ktorí si účastníci odnesú aj domov, aby mohli ďalej šíriť ľudovú hudbu Kysúc.

Názov prímateľa
Dom kultúry v Čadci

Celkový rozpočet:
1 500,00 €

Výška podpory:
1 200,00 €