Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Ži:vá spoločnosť

Krátky opis
Vystúpenie kapely Craggy Collyde
Fotogaléria
Názov podujatia
Koncert

Miesto konania / kraj
Bánovce nad Bebravou / Bánovce nad Bebravou

Termín konania
22.02.2020

Popis projektu

Pri potulkách po brnenských baroch so svojou akustickou show narazil britský spevák a gitarista Craggy na slovenskú bubeníčku Ve. Z tejto "kolízie" vznikla kapela Craggy Collyde, ktorá príde do Ži:vy zahrať príjemný rock´n´roll.

Pozrite si ich klip Go Ahead and Break Me: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds3NCFQiOsaE%26fbclid%3DIwAR05olHougpqBNX5P2T5ody6X5wurR5hSAAnUdNKcqJW8FeAGXq1_wYKYqY&h=AT0752-64b2mTI4GDn5H3hpkfg4GXCLKkT-76DCc2bkG-015giETsSHUvueEDPnkXC9uB2UvbO-7Q3cjd1Ow1UvpoX-8jBPTsyjUD0GvJsOcoJE30-whZX-s3m4EmYjJauqKzYtBzvzV6swF" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds3NCFQiOsaE%26fbclid%3DIwAR05olHougpqBNX5P2T5ody6X5wurR5hSAAnUdNKcqJW8FeAGXq1_wYKYqY&h=AT0752-64b2mTI4GDn5H3hpkfg4GXCLKkT-76DCc2bkG-015giETsSHUvueEDPnkXC9uB2UvbO-7Q3cjd1Ow1UvpoX-8jBPTsyjUD0GvJsOcoJE30-whZX-s3m4EmYjJauqKzYtBzvzV6swF" style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap;">alebo Sorry now:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds3NCFQiOsaE%26fbclid%3DIwAR05olHougpqBNX5P2T5ody6X5wurR5hSAAnUdNKcqJW8FeAGXq1_wYKYqY&h=AT0752-64b2mTI4GDn5H3hpkfg4GXCLKkT-76DCc2bkG-015giETsSHUvueEDPnkXC9uB2UvbO-7Q3cjd1Ow1UvpoX-8jBPTsyjUD0GvJsOcoJE30-whZX-s3m4EmYjJauqKzYtBzvzV6swF" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds3NCFQiOsaE%26fbclid%3DIwAR05olHougpqBNX5P2T5ody6X5wurR5hSAAnUdNKcqJW8FeAGXq1_wYKYqY&h=AT0752-64b2mTI4GDn5H3hpkfg4GXCLKkT-76DCc2bkG-015giETsSHUvueEDPnkXC9uB2UvbO-7Q3cjd1Ow1UvpoX-8jBPTsyjUD0GvJsOcoJE30-whZX-s3m4EmYjJauqKzYtBzvzV6swF" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds3NCFQiOsaE%26fbclid%3DIwAR05olHougpqBNX5P2T5ody6X5wurR5hSAAnUdNKcqJW8FeAGXq1_wYKYqY&h=AT0752-64b2mTI4GDn5H3hpkfg4GXCLKkT-76DCc2bkG-015giETsSHUvueEDPnkXC9uB2UvbO-7Q3cjd1Ow1UvpoX-8jBPTsyjUD0GvJsOcoJE30-whZX-s3m4EmYjJauqKzYtBzvzV6swF" style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap;">
Vstup: 5 Eur

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Ži:va

Celkový rozpočet:
19 430,00 €

Výška podpory:
17 000,00 €