Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slepá spravodlivosť

Krátky opis
Projekt Slepá spravodlivosť je interdisciplinárne zameraný. Jeho primárnym komunikačým médiom je divadelná inscenácia. Podprahovo zdieľa i osvetový charakter zameraný na korektné, kontextuálnejšie poznanie histórie, ktorá je profesionálnym predmetom záujmu viacerých členov inscenácie. Týmto spôsobom sa potom zoskupenie snaží poukázať na stav viacerých pamiatok kultúrneho dedičstva, v rámci ktorých sa projekt realizuje.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slepá spravodlivosť

Miesto konania / kraj
Žarnovica / Žarnovica

Termín konania
01.06.2019

Popis projektu

Činoherné predstavenie kombinované s tieňoherným divadlom sa sústredí na tému stredovekého súdneho procesu prostredníctvom príbehu poddaného, ktorý sa dostane do konfliktu so šľachtou.

Ondrej Praženica je obyčajný človek, ktorý jedného večera vlezie do nesprávneho kurníka. Pre jeho sudcov z radov nižšej šľachty je prekážkou na ceste k vlastnému prospechu a preto, aby svoj cieľ dosiahli, sú ochotní spraviť všetko. Otázkou je, či môže nájsť obyčajný človek spravodlivosť vo svete stredovekého práva, kde súdiaci právo nepoznali a dôkazy nič nezmohli.

Za tajomnej hry tieňov spolu s hlavnou postavou prejdete zatknutím, väznením, stredovekým vypočúvaním až po rozhodnutie súdu. Diváci sú práve tými, ktorí pomôžu spravodlivosti, aby viac nebola slepá.

Názov prímateľa
DEMOscéna

Celkový rozpočet:
5 800,00 €

Výška podpory:
4 200,00 €