Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Činnosť Detského folklórneho súboru Chemloňáčik Humenné

Krátky opis
Zámerom projektu bolo zabezpečiť činnosť a pripraviť oslavy 40. výročia vzniku Detského folklórneho súboru Chemloňáčik Humenné, ktoré sa uskutočnia v roku 2021. Cieľmi projektu bolo: 1. / vytvorenie 1 choreografie pre detský súbor, 2. / vytvorenie 4 hudobných blokov pre spevácku skupinu, 3. / materiálno -technické zabezpečenie detského súboru, 4. / zmysluplné vedenie mladej generácie k pochopeniu národnej identity a národnej kultúry a prezentácia činnosti DFS Chemloňáčik pre humenskú verejnosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Činnosť Detského folklórneho súboru Chemloňáčik Humenné

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
01.06.2019 - 31.12.2019

Popis projektu

Detský folklórny súbor Chemloňáčik vznikol v roku 1986 pri ZK ROH Chemlon Humenné.Po privatizácii klub zanikol a súbor sa potácal od bytia k nebytiu. Pred 13 rokmi pre potreby udržania kolektívu bolo v Humennom vytvorené detašované pracovisko SZUŠ Talent-Um Michalovce, ktoré sa nakoniec pretransformovalo do samostatnej inštitúcie - SZUŠ Kudlovská Humenné, ktorá zobrala pod patronát aj DFS Chemloňáčik. Zámerom tohto projektu bola jeho ďalšia udržiateľnosť. Oslavy detského súboru sú dobrou zámienkou na ďalšiu propagáciu folklórneho kolektívu, ako aj prostriedkom ďalšieho náboru nových členov. Čiastkovými cieľmi projektu bolo: dobudovanie programových čísiel - choreografie a speváckych blokov, ako i oprava a ušitie krojov, obuvi a nákup a oprava nástrojov. Tento zámer je o to dôležitejší, že detský folklórny súbor je posledným detským folklórnym kolektívom v humenskom regióne. Projekt bol pre širokú verejnosť prezentovaný viacerými koncertmi - Výchovnými koncertami pre ZŠ v Humennom v dňoch 28.11.2019 a 19.12.2019, verejným koncertom dňa 16.12.2019 v MsKs Humenné v spolupráci s FS Chemlon a účasťou na ekumenických koncertoch v dňoch 25. a 26.12.2019. Záverečným koncertom projektu bude podujatie ,,Druhyj svjatyj večur"  dňa 8.2.2020 v Humennom.
Garantom projektu bol: Mgr. Emil T. Bartko, PhD.

Názov prímateľa
SZUŠ Kudlovská 11, 06601 Humenné

Celkový rozpočet:
4 800,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €