Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mikulášsky Jazzový Festival 2017

Krátky opis
13. ročník jediného jazzového festivalu na Liptove
Fotogaléria
Názov podujatia
Workshop #2 príprava na nahrávanie v hudobnom štúdiu

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
29.07.2017

Popis projektu

Pozývame vás na workshop, ktorý bude venovaný príprave na nahrávanie v hudobnom štúdiu pod vedením hudobníkov, producentov a zakladateľov vydavateľstva https://www.facebook.com/realmusichouse/" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=218016491614179&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A224488404738027%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); font-family: "SF Optimized", system-ui, -apple-system, system-ui, ".SFNSText-Regular", sans-serif; font-size: 14px; letter-spacing: -0.12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Real Music House, Roberta Pospiša a Martina Sillaya. Workshop sa bude konať ako súčasť podujatia https://www.facebook.com/realmusichouse/" data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=1435904029774333&extragetparams=%7B%22source%22%3A1%2C%22page_id_source%22%3A228455137183929%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5C%22%7B%5C%5C%5C%22page_id%5C%5C%5C%22%3A228455137183929%2C%5C%5C%5C%22tour_id%5C%5C%5C%22%3Anull%7D%5C%22%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%2C%22directed_target_id%22%3A224488404738027%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); font-family: "SF Optimized", system-ui, -apple-system, system-ui, ".SFNSText-Regular", sans-serif; font-size: 14px; letter-spacing: -0.12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Mikulášsky Jazzový Festival 2017. Workshop sa bude konať v koncertnej sále súkromnej ZUŠ na Tranovského 4. Vstup na workshop je bezplatný. Registrujte sa prosím e-mailom na martin.budaj@mjf.sk. Maximálna kapacita je 20 účastníkov.

Cieľová skupina: profesionálni, skúsení ale aj amatérski hudobníci, či ľudia venujúci sa postprodukcii, alebo záujemcovia o tému nahrávania v štúdiu.

Workshop bude interaktívny. Záujemcov budeme postupne zapájať do tvorivého procesu jednoduchými úlohami. Chýbať nebudú ani ukážky z albumov vydavateľstva https://www.facebook.com/realmusichouse/" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=218016491614179&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A224488404738027%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); font-family: inherit;">Real Music House a ich následná analýza. Výsledkom workshopu by malo byť získanie základných vedomostí o nahrávacom procese. Dôležitou súčasťou workshopu bude diskusia so zúčastnenými hudobníkmi a hudobnými profesionálmi. 

Hlavnou témou bude hudobné štúdio ako autonómny priestor na hudobnú tvorbu. Dvaja skúsení a oceňovaní producenti vysvetlia účastníkom workshopu na čo sa sústrediť počas nahrávacieho procesu. Fenomén tvorby v nahrávacom štúdiu je v našej krajine stále mimoriadne podceňovanou témou. Na základe bohatých skúseností z nahrávania s elitami domácej, ale aj zahraničnej hudobnej scény, vysvetlia Robert Pospiš a Martin Sillay tie najdôležitejšie piliere dobre nahratej nahrávky. Na čo sa sústrediť počas nahrávania? Ktoré obavy sú opodstatnené a ktoré zbytočné? Aká je úloha hudobného producenta? Akú veľkú úlohu zohráva kvalitná postprodukcia nahrávky? To sú základné témy workshopu Roberta Pospiša a Martina Sillaya.

https://www.facebook.com/realmusichouse/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-lynx-mode="async" style="color: rgb(54, 88, 153); font-family: inherit;">www.realmusichouse.sk

Workshop z verejných zdrojov podporil náš hlavný partner - https://www.facebook.com/realmusichouse/" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=1486436734982250&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A224488404738027%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); font-family: inherit;">Fond na podporu umenia. Ďakujeme!

Názov prímateľa
NK REAL s.r.o.

Celkový rozpočet:
45 900,00 €

Výška podpory:
30 000,00 €