Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mesto Belá do roku 1892. Príspevok k historickému bádaniu na Spiši a v Uhorsku.

Krátky opis
V rámci propagácie projektu boli vytlačené plagáty a pozvánky s informáciou o plánovanej verejnej prezentácii slovenského prekladu monografie Samuela Webera.
Fotogaléria
Názov podujatia
Propagácia projektu

Miesto konania / kraj
Spišská Belá / Kežmarok

Termín konania
01.01.2020 - 07.02.2020

Popis projektu

V súvislosti s verejnou prezentáciou publikácie bol vytvorený návrh pozvánok a plagátov, tak aby  korešpondovali s grafickým spracovaním knihy.

Plagáty sú rozmiestnené na viacerých miestach v meste Spišská Belá, v ktorom sa prezentácia knihy uskutoční (ZŠ, Informačné centrum, evanjelická fara), v známych lokálnych kníhkupectvách (Alter Ego Kežmarok, Chritiania Poprad) a na ďalších miestach. Spolu sme umiestnili 10 plagátov.

Vybraným čestným hosťom bolo doručených viac ako 100 pozvánok poštou i elektronicky. Plagát a pozvánky sú súčasťou prílohy tohto výstupu.

Názov prímateľa
BELIANKY, o.z.

Celkový rozpočet:
10 600,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €