Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mesto Belá do roku 1892. Príspevok k historickému bádaniu na Spiši a v Uhorsku.

Krátky opis
Zadanie potrebných podkladov do tlačiarne, tlač publikácie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vydanie prekladovej odbornej publikácie

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
15.12.2019 - 31.01.2020

Popis projektu

V polovici decembra 2019 boli podklady potrebné pre vydanie publikácie zadané do tlačiarne Alfa print, s. r. o. v Martine.

Kniha by podľa najnovších informácií z tlačiarne mala byť vytlačená a dodaná do konca januára 2020.

Názov prímateľa
BELIANKY, o.z.

Celkový rozpočet:
10 600,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €