Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mesto Belá do roku 1892. Príspevok k historickému bádaniu na Spiši a v Uhorsku.

Krátky opis
Zostavovatelia knihy, prekladateľka Martina Remiašová a Milan Vdovjak v spolupráci s o. z. Belianky, Mestom Spišská Belá a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Spišská Belá pripravili slávnostú prezetáciu slovenského prekladu monografie Samuela Webera "História mesta Spišská Belá" pre verejnosť i pozvaných hostí. Slávnosť sa uskutoční dňa 7. februára 2020 o 17:00 v evanjelickom kostole v Spišskej Belej. Na účastníkov čaká zaujímavý kultúrny program, autogramiáda i predaj knihy za symbolickú cenu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slávnostné predstavenie slovenského prekladu monografie Samuela Webera z roku 1892 História mesta Spišská Belá

Miesto konania / kraj
Spišská Belá / Kežmarok

Termín konania
07.02.2020

Popis projektu

Autori knihy v spolupráci s inštitúciami v meste pri príležitosti uvedenia slovenského prekladu monografie S. Webera "História mesta Spišská Belá" do života pripravili slávnosť, na ktorú pozvali hostí i širokú verejnosť. Slávnosť sa bude niesť v duchu spomienky na Samuela Webera, ktorý bol významným spišským historikom a obľúbeným miestnym evanjelickým farárom. Súčasťou prezentácie knihy bude vystúpenie evanjelického zboru z Kežmarku, autorské čítanie, príhovory čestných hostí a autorov, ako aj autogramiáda a predaj publikácie.

V súvislosti s prezentáciou knihy verejnosti boli vytlačené pozvánky, plagáty a o akcii sme informovali aj prostredníctvom lokálneho periodika a na oficiálnych internetových stránkach mesta Spišská Belá.

Názov prímateľa
BELIANKY, o.z.

Celkový rozpočet:
10 600,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €