Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cena P. O. Hviezdoslava

Krátky opis
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) prijíma nominácie na "Cenu P. O. Hviezdoslava 2018", ktorú každoročne udeľuje prekladateľovi slovenských literárnych diel do cudzích jazykov. Nominácie za rok 2018 možno prihlásiť do 30. júna 2018
Fotogaléria
Názov podujatia
Nominácia prekladateľa na Cenu P. O. Hviezdoslava

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
02.01.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) prijíma nominácie na "Cenu P. O. Hviezdoslava 2018", ktorú každoročne udeľuje prekladateľovi slovenských literárnych diel do cudzích jazykov.

AOSS vyzýva predstavenstvá členských organizácií a Literárne informačné centrum, aby nominovali na Cenu P. O. Hviezdoslava svojich kandidátov, ktorí vydali preklady slovenských diel v cudzom jazyku za hranicami SR.

Nominovaných prekladateľov posúdi odborná porota, ktorú ustanoví Rada AOSS zo zástupcov členských organizácií. Cena P. O. Hviezdoslava za rok 2018 sa slávnostne odovzdá laureátovi dňa 6. novembra 2018 v závere odborného seminára o prekladoch slovenskej literatúry z/do cudzieho jazyka, resp. rodného jazyka oceneného laureáta, ktorý AOSS organizuje s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia.

Nominácia na Cenu P. O. Hviezdoslava musí obsahovať tieto údaje:

-- názov nominujúcej organizácie vrátane kontaktnej adresy

-- meno a priezvisko prekladateľa, jeho národnosť

-- kontakt na prekladateľa, príp. na vydavateľa jeho prekladov

-- bibliografický súpis jeho prekladov slovenských literárnych diel do príslušného cudzieho jazyka

-- zdôvodnenie nominácie prekladateľa


Nominácie za rok 2018 možno prihlásiť do 30. júna 2018 na adrese:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS)    Laurinská 2    815 08 Bratislava     aoss.spisovatelia@gmail.com

Názov prímateľa
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

Celkový rozpočet:
3 385,00 €

Výška podpory:
3 170,00 €