Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tancom naprieč generáciami

Krátky opis
Viacgeneračné predstavenie „Alica v krajine zázrakov“ je spoločným výstupom pravidelných tanečných dielní pre deti i dospelých, realizovaných v Centre pohybu a tanca Labyrint v Žiline. Vzniklo v rámci projektu „Tancom naprieč generáciami" s cieľom prepojiť naše tanečné aktivity a vytvoriť tak priestor pre zdieľanie rôznych metodológii a tvorivých prístupov k tancu a pre medzigeneračnú výmenu. Zároveň chceme prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu k tancu a tvorivému pohybu v každom veku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Alica v krajine zázrakov - predstavenie naprieč generáciami

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
27.01.2020

Popis projektu

Občianske združenie Tanečné divadlo Alternatív uvedie na konci januára reprízu viacgeneračného tanečného predstavenia Alica v krajine zázrakov, voľne inšpirovaného príbehom z knihy Lewisa Carrolla. Na javisku sa tu s ľahkosťou, hravosťou a bezprostrednosťou stretávajú tanečníčky a tanečníci od 4 do 55 rokov, aby s divákmi zdieľali príbeh, ktorý spoločne vytvorili.

Predstavenie je vo svojom medzigeneračnom rozmere jedinečné a vzniklo v rámci celoročného projektu: „Tancom naprieč generáciami.“  Jeho cieľom je prepojiť tanečné dielne, ktoré združenie realizuje vo svojom priestore – v Centre pohybu a tanca Labyrint a vytvoriť tak príležitosť pre zdieľanie a výmenu v rámci generácii i tvorivých tanečných prístupov. 

Premiéru a prvú reprízu predstavenia uviedlo združenie v júni 2019 v Bábkovom divadle Žilina. Účinkujú v ňom deti z tanečných dielní vo veku od 4 do 10 rokov, mládež a dospelí z otvorených tréningov súboru súčasného tanca TDA a ženy z tanečnej skupiny Mitis Dea, zameranej na variácie klasického a orientálneho tanca.

Rozmanitosť charakterov a obrazov v príbehu Lewisa Carrolla nechala tvorivému tímu predstavenia dostatok priestoru pre fantáziu a voľnú interpretáciu v tanci. Veková i žánrová pestrosť a radosť z tanca prítomná počas celého predstavenia vytvárajú spoločný zážitok zdieľaný na javisku  i v hľadisku.Tvorivý tím: Barbora Jombíková, Anna Mamojková, Zuzana Burianová, Ela Pinzíková, Zuzana Lásková, Mirka Kobrtková a deti, mládež a dospelí z tanečných dielní v Labyrinte.

Foto: Martina Zurovac

Názov prímateľa
Tanečné divadlo Alternatív

Celkový rozpočet:
10 150,00 €

Výška podpory:
4 800,00 €