Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Deti, hurá do čítania 3

Krátky opis
V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen je od 22.1.2018 sprístupnená výstava Môj literárny hrdina, ktorá je zostavená z výtvarných prác žiakov zvolenských škôl, ktorí práce zhotovili v rámci tvorivých dielní s ilustrátormi z projektu Deti, hurá do čítania 3. Podujatia a výstava sú podporené z verejných zdrojov hlavným partnerom - Fondom na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Môj literárny hrdina

Miesto konania / kraj
Zvolen / Zvolen

Termín konania
22.01.2018 - 30.04.2018

Popis projektu

V rámci projektu Deti hurá do čítania 3 boli pre žiakov pripravené ilustračné tvorivé dielne s ilustrátormi: Vladimír Král, Fero Lipták a Juraj Martiška, počas ktorých deti výtvarne stvárňovali svoje obľúbené literárne postavy. Z ich prác je zostavená verejne prístupná výstava Môj literárny hrdina. Výstava je sprístupnená v priestoroch krajskej knižnice. V rámci projektu sa uskutočnilo aj množstvo podujatí so spisovateľmi a zúčastnili sa ich žiaci zo zvolenských základných škôl a okolia. Nebývalý záujem o podujatia a nadšené odozvy detí a pedagógov svedčia o tom, že zvolený model osobných stretnutí s tvorcami kníh patrí medzi najúčinnejšie, ktoré pomáhajú popularizovať literatúru. Podporné interpretačné aktivity realizované formou ilustračných tvorivých dielní na námety z kníh a výstava  sú predpokladmi, že sa základný cieľ podujatí, t.j. vzbudenie záujmu o čítanie, naplnil.Názov prímateľa
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Celkový rozpočet:
2 178,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €