Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Deň tanca 2018 – krajská súťaž

Krátky opis
krajská postupová súťaž vo všetkých kategóriách amatérskeho nefolkl.tanca PSK
Fotogaléria
Názov podujatia
Deń tanca 2018 - krajská súťaž

Miesto konania / kraj
Svit / Poprad

Termín konania
18.04.2018 - 20.04.2018

Popis projektu

Festival detského nefolklórneho tanca je krajskou prehliadkou choreografickej tvorby kolektívov detského nefolklórneho tanca, realizovanou v divadelných podmienkach, ktorej posla-ním je: - dokumentovať a evidovať úroveň tohto žánru v kraji - umožniť konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov a autorov, - metodicky pomôcť autorom a kolektívom formou rozborov vystúpení lektorským zborom, - prostredníctvom praktických seminárov priblížiť vedúcim rôzne formy a metódy výchovy detského interpreta. Verejnou prezentáciou výsledkov práce najmä pre metodikov, ďalších vedúcich, pedagógov a choreografov, prispievať ku všeobecnému zvýšeniu úrovne tohto tanečného žánru. Podujatie má za cieľ zdokumentovať, evidovať a zvyšovať kvalitatívne aj kvantitatívne úroveň amatérskeho tanečného žánru . Cieľom je motivovať tanečné krúžky, súbory, kolektívy a sólistov k tvorivej práci ako prostriedok voľnočasových aktivít detí a mládeže, motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci. Festival umožňuje konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov a choreografov, metodicky usmerňuje a pomáha vedúcim a súťažiacim formou rozborového semináru. Je jedinou postupovou súťažou, ktorá umožňuje tanečným krúžkom účasť v súťaži a tým aj k ich stabilnejšej a kvalitnejšej práci. Účasť pre všetky kluby moderného tanca, skupiny, súbory, krúžky a jednotlivcov moderného a módneho tanca, ktoré nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS. laická a odborná verejnosť.

proopagácia:

Prostredníctvom plagátov, pozvánok, na sociálnej sieti a webových stránkach

pri propagácii podujatia budeme vo všetkých použitých propagačných materiáloch uvádzať logo FPU a vetu "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" v zmysle Príručky pre propagáciu FPU.“
Názov prímateľa
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

Celkový rozpočet:
2 120,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €