Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Krajská súťaž malých dychových hudieb prešovského kraja

Krátky opis
postupová krajská súťaťažná prehliadka malých dychovýh hubieb PSK
Fotogaléria
Názov podujatia
Krajská súťaž malých dychových hudieb PSK

Miesto konania / kraj
Levoča / Levoča

Termín konania
01.10.2018 - 31.10.2018

Popis projektu

Hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb v dvoch súťažných kategóriách stanovených podľa obtiažnosti vybranej povinnej skladby. Slúži k podpore umeleckého rastu malých dychových hudieb, ale aj k vzájomnému spoznávaniu sa a rozvíjaniu priateľských stykov v profesnej oblasti priaznivcov dychovej hudby prešovského kraja. Podporovať umelecký rast budúcich členov ospelých dychových hudieb. Prezentovať ich výsledky práce a získavať mladých ľudí pre tento druh hudby. Predstaviť verejnosti dychové orchestre, ich úroveň, prezentovať výsledky ich práce ako aj získavať mladých ľudí pre tento žáner.Cieľom organizátorov je aj obohatiť a podporiť rozvoj cestovného ruchu o pravidelnú prezentáciu dychových hudieb.Touto súťažou je zároveň aj podpora umeleckého rastu mladých hudobníkov k vzájomnému spoznávaniu sa a rozvíjaniu tohto žánru, ako aj k výmene skúsenosti. Víťazi krajskej súťaže postupujú na celoslovenskú súťaž Malých dychových hudieb - Lednické Rovné 2019. 

Cieľová skupina č. 1: účinkujúci, dychové orchestre Cieľová skupina č. 2: návštevníci – všetky vekové kategórie občanov a návštevníkov Cieľová skupina č. 3: zástupcovia významných regionálnych Súťaže sa zúčastní cca 110 účinkujúcich

 propagácia:

pozvánky, plagáty, lokálne média, web.stránka organizátora, spoluorganizátora

pri propagácii podujatia budeme vo všetkých použitých propagačných materiáloch uvádzať logo FPU a vetu "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" v zmysle Príručky pre propagáciu FPU.“
Názov prímateľa
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

Celkový rozpočet:
3 200,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €