Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska

Krátky opis
Dvojjazyčná slovensko-ukrajinská odborno-populárna publikácia "Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska" podáva celkový obraz o neexistujúcich, resp. určitým spôsobom zničených drevených cerkvách severovýchodného Slovenska. Publikácia je prvou svojho druhu vôbec, doplnená o archívnu fotodokumentáciu Floriána Zapletala, Rudolfa Hůlku, Kornela Divalda. Je určená etnológom, etnografom, historikom, kunstológom, študentom a milovníkom ľudového umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska

Miesto konania / kraj
Svidník / Svidník

Termín konania
01.03.2019 - 31.12.2019

Popis projektu

Drevené cerkvi severovýchodného Slovenska predstavujú kultúrne dedičstvo, ktoré nemá alternatívu v kresťanskom svete čo do krásy, rozmanitosti foriem a bohatstva variantov v rámci jedného štýlu.  Najväčšiu škodu im spôsobili dve svetové vojny.  Jedny prestali existovať vplyvom času, iné pre nepozornosť či ľahostajnosť miestnych obyvateľov. Publikácia venovaná strateným dreveným cerkvám nám prinavracia tieto svätyne vo fotografiách a kresbách. Doc. Mychajlo Syrochman, CSc., výtvarník, kunstológ, filológ, bádateľ drevenej architektúry.  Prioritou jeho vedeckej práce je výskum drevenej cirkevnej architektúry na Zakarpatsku. Spoluautorom publikácie je doc. PhDr. Jaroslav Džoganík CSc., vysokoškolský pedagóg, literárny kritik, tlmočník, prekladateľ a v súčasnosti riaditeľ špecializovaného múzea Slovenského národného múzea. Odborným garantom projektu je prof. Mychajlo Pryjmyč, DrSc., z Katedry výtvarného a dekoratívno-úžitkového umenia Zakarpatskej akadémie umení v Užhorode.

Názov prímateľa
Rusínsko-ukrajinská iniciatíva

Celkový rozpočet:
4 290,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €