Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Centrum umenia a kreativity

Krátky opis
Prednáška Miroslava Ballaya k téme: Fungovanie a funkcia nezriaďovaných kultúrnych organizácií na Slovensku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Workshop v prospech miestnej komunity (Miroslav Ballay)

Miesto konania / kraj
Bátovce / Levice

Termín konania
03.12.2019

Popis projektu

Prednáška Miroslava Ballaya k téme: Fungovanie a funkcia nezriaďovaných kultúrnych organizácií na Slovensku.

Názov prímateľa
Pôtoň

Celkový rozpočet:
95 700,00 €

Výška podpory:
70 000,00 €