Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Víno v prameňoch, Dokumenty k dejinám malokarpatského vinohradníctva

Krátky opis
Prezentácia výsledkov ukončeného projektu Víno v prameňoch, dokumenty k dejinám malokarpatského vinohradníctva.
Fotogaléria
Názov podujatia
Verejná prezentácia

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
30.01.2018

Popis projektu

       Vinohradníctvo a vinárstvo je fenomén, s ktorým boli spätí nielen ľudia žijúci pod Malými Karpatami, ale takmer v celej Európe. Verejná prezentácia výsledkov projektu bude zahŕňať najnovšie výsledky v otázke najstarších archeologických a archeobotanickýh nálezov dosvedčujúcich kultiváciu viniča a pitie vína na svete. Kritike boli podrobené začiatky pestovania viniča na území dnešného Slovenska. Niektorí autori ich kládli do staršej doby železnej (6. stor. p. n. l.), no výskumy ukázali, že tieto závery boli nesprávne a že vinič sa na našom území začal pestovať až v dobe rímskej (1. - 4. stor. n. l.).

Hlavným cieľom výskumu bolo analyzovať dokumenty, ktoré svedčia o významne vinohradníctva pod Malými Karpatami v období od 13. - 20. storočia. Práve oblasť Malých Karpát bola hospodársky mimoriadne významná. Malokarpatské víno spoločne s tokajským boli, čo sa týka Uhorska, najznámejšími a najvyvážanejšími do ostatných častí Európy. Spoločne s tímom odborníkov  bolo do pripravovanej publikácie vybratých 50 informačne a vizuálnej špecifických dokumentov, ktoré podávajú rozličné svedectvo o význame vinohradníctva a vinárstva v minulosti. Spoločne s bohatou obrazovou prílohou (fotografie, drevoryty a pod.) budú predstavené verejnosti na verejnej prezentácii. 

Názov prímateľa
Štefan Hrivňák

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 649,00 €