Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

"Akvizícia - nákup zbierkových predmetov do historickej zbierky Balenologického múzea"

Krátky opis
Získanie plastiky sv. Jána Nepomuckého akvizíciou bolo a je priebežne propagované na webstránke Balneologického múzea - www.balneomuzeum.sk , na portáli Z Piešťan ako aj na portáli PNKY. Taktiež sme získanie plastiky propagovali dlhodobým vystavením na výstave Sakrálneho umenia (marec - jún 2017) kde bola zverejnená textovo a aj obrazovo (logom) podpora Fondu na podporu umenia pri získaní - akvizícii plastiky.
Fotogaléria
Názov podujatia
"Akvizícia - nákup zbierkových predmetov do historickej zbierky Balenologického múzea"

Miesto konania / kraj
Piešťany / Piešťany

Termín konania
01.07.2016 - 31.01.2017

Popis projektu

Balneologické múzeum/Piešťany. Vlastné zasadnutie komisie pre nákup zbierok sa uskutočnílo dňa 13. októbra 2016 pričom oba predmety boli zakúpené do historickej zbierky múzea do kolekcie sakrálneho umenia. Boli zaevidované pod ev. č. H-4672 a prírast. číslom 146/2016, plastika sv. Jána Nepomuckého; a pod ev. č. H-4673 a prírast. číslom 147/2016 obraz Ukladanie Krista do hrobu.

Názov prímateľa
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Celkový rozpočet:
9 000,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €