Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mariánske antifóny F. X. Zomba

Krátky opis
Projekt Mariánske antifóny F. X. Zomba je zameraný mariánske antifóny Františka Xavera Zomba (1779-1823), košického skladateľa, pedagóga a regenschoriho. Výstupom projektu je notová publikácia, obsahujúca 27 mariánskych antifón, určených pre miešaný zbor, sólové hlasy, dvoje huslí, violončelo, basso continuo, v niektorých častiach aj dvojicu lesných rohov. Publikácia je určená pre dirigentov a interpretov, ktorí sa venujú interpretácii vokálno-inštrumentálnych diel.
Fotogaléria
Názov podujatia
František Xaver Zomb (1779-1823): Mariánske antifóny

Miesto konania / kraj
Ružomberok / Ružomberok

Termín konania
18.07.2016 - 12.05.2017

Popis projektu
Ústredným cieľom projektu bolo reálne "znovuoživenie" a rozsiahle sprístupnenie významnej časti diela košického skladateľa, pedagóga a regenschoriho Františka Xavera Zomba, považovaného za jedného z najpozoruhodnejších a umelecky najhodnotnejších predstaviteľov hudobného klasicizmu na našom území. Vzhľadom na značný rozsah Zombovej zachovanej tvorby sme sa zamerali na žáner tzv. mariánskych antofón, 27 vokálno-inštrumentálnych kompozícií na texty "Regina coeli", "Salve Regina", "Ave Regina" a "Alma Redemptoris Mater". Hoci ide o diela relatívne krátke a z hľadiska štýlového celku "konzervatívne", podľa dochovaných indícií sa vďaka svojej melodickosti, kráse a interpretačnej nenáročnosti práve tieto (dnes, žiaľ, celkom zabudnuté) skladby ešte za skladateľovho života tešili zvláštnej obľube a častému uvádzaniu. Vďaka výstupu v podobe spartovaných, revidovaných a tlačou vydaných notových materiálov takmer troch desiatok dlhodobo neznámych kompozícií jedného z najlepších skladateľov pôsobiacich na našom území, by sa mohla tvorba F. X. Zomba dočkať novej a širšej muzikologickej reflexie v kontexte domácom i zahraničnom a v relatívne krátkom horizonte zaujať tiež pozornosť interpretov zo sféry profesionálnej i amatérskej. Skladateľova tvorba sa tak môže stať oveľa reálnejšou hodnotou a trvalou súčasťou hudobného života nielen tejto krajiny a poslucháč sa s ňou môže oveľa častejšie stretať tak v rámci tradičných koncertných podujatí, či výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj v prostredí chrámovom, pre ktoré bola pôvodne určená.
Názov prímateľa
Vzdelávanie umením - EduArt

Celkový rozpočet:
7 277,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €