Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tajomstvá skryté v knihe - Zážitkové čítanie

Krátky opis
Zámerom projektu je vytvoriť príležitosť pre vznik, prehĺbenie alebo obnovenie vzťahu detí a mládeže k čítaniu ako k zmysluplnej a individuálne obohacujúcej aktivite, umiestniť stretnutie s knihou do inšpiratívneho mimoškolského prostredia a podporiť vnútornú motiváciu detského čitateľa siahnuť po nej.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zážitkové čítanie pre žiakov 1. stupňa na motívy básní D. Heviera Krajina Zázračno

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
19.11.2019 - 21.11.2019

Popis projektu

Cieľom pripravovaných workshopov zážitkového čítania bude pripraviť súbor tvorivých aktivít čerpajúcich z postupov tvorivej dramatiky a pracujúcich s integráciou ďalších druhov umenia (výtvarné, hudobné, pohybové), ktoré spoločne so samotným čítaním úryvkov predstavia netradičným spôsobom literárny text tak, aby následne motivovali k jeho prečítaniu. Projekt zahŕňa 6 rôznych workshopov zážitkového čítania pre rôzne vekové kategórie, ktoré sa uskutočnia v priestoroch centra pre umenie Viola vždy pre jeden triedny kolektív s trvaním od 45 do 90 minút. Cieľovými skupinami sú žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ.


Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
3 161,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €