Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cyklus Tanečný dom

Krátky opis
Hlavným účelom a prínosom interaktívneho podujatia je vytvorenie priestoru k poznávaniu, bezprostrednému užívaniu a rozvíjaniu tradičného hudobno-tanečného umenia, ku kultivácii pohybovej kultúry a súčasne i k formovaniu a prehlbovaniu pozitívnych hodnotových postojov ku kultúre ako takej. Cyklus Tanečný dom realizuje o.z. Dragúni v Bratislave pravidelne už od roku 2002, čím mu v rámci Slovenska zaslúžene patrí líderská pozícia. Podujatie sa koná 1 x mesačne v bratislavskom kc_Dunaj.
Fotogaléria
Názov podujatia
Cyklus Tanečný dom

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.05.2019 - 29.02.2020

Popis projektu

Cyklus Tanečný dom je sprostredkovanie a propagovanie tradičnej hudobno-tanečnej kultúry jednotlivých regiónov Slovenska, ako aj kultúry iných národností prostredníctvom odborne vedenej atraktívnej a komunikatívnej výučby tanca a piesní. Hlavným účelom a prínosom projektu je vytvorenie priestoru k poznávaniu, bezprostrednému užívaniu a rozvíjaniu tradičného hudobno-tanečného umenia, ku kultivácii pohybovej kultúry a súčasne i k formovaniu a prehlbovaniu pozitívnych hodnotových postojov k národnej kultúre ako takej. Cyklus Tanečný dom realizuje o.z. Dragúni v Bratislave pravidelne už od roku 2002, čím mu v rámci Slovenska zaslúžene patrí líderská pozícia. Podujatie sa koná 1 x mesačne v kc_Dunaj.

Názov prímateľa
DRAGÚNI

Celkový rozpočet:
32 500,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €