Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Letný maliarsky workshop 2017

Krátky opis
Galéria Koniareň – priestor pre súčasné umenie Názov výstavy: Sečovské bienále umenia 2017 Miesto konania: galéria Koniareň - priestor pre súčasné umenie ul. Jána Husa (výmenník oproti Daňovému úradu) Trebišov Termín konania výstavy: 16.12. 2017- 31.1. 2018 Vernisáž: 16.12. 2017 Vystavujúci autori: Tomáš Rafa, Jana Pohanková, Marek Halász / združenie Art Aktivista / a deti z rómskej osady Habeš v Sečovciach
Fotogaléria
Názov podujatia
Výstava: Sečovské bienále umenia 2017

Miesto konania / kraj
Trebišov / Trebišov

Termín konania
16.12.2017 - 31.01.2018

Popis projektu

Už tretie leto maľujeme s deťmi v osade


Združenie Art Aktivista sa po tretí krát vrátilo do rómskej osady v Sečovciach a spolu s arteterapeutkou Karin Andrášikovou z o.z. Mládež ulice zrealizovalo projekt Letný maliarsky workshop 2017 pre sociálne vylúčené deti.

Maliarsky workshop je kontinuálny projekt, ktorý podporuje sebarealizáciu detí ich zapájaním do spoločnej tvorby umeleckého diela a arteterapeutických procesov. Aj tento rok združenie (v zastúpení Tomáš Rafa, Janka Pohanková a Marek Halász) vytvorilo kreatívny priestor vyplnený maliarskými aktivitami a happeningami. 

V priebehu siedmych dní deti pomaľovali dve obrovské plátna (10 x 10 metrov), na ktoré kreslili pastelom a maľovali akrylovými farbami. Súčasťou maliarského workshopu bola i hra s experimentálnou architektúrou a improvizácia v komponovaní drevených konštrukcií rôznych tvarov a veľkostí. Do happeningov v otvorenom priestore osady boli zapojení okrem detí a mládeže aj ostatní obyvatelia. Uprostred osady vznikol niekoľkodňový tvorivý umelecký ateliér. Novinkou boli plátna menších rozmerov, na ktoré deti preniesli kúsok svojho imaginárneho sveta a prejavili nesmiernu dávku tvorivosti. Týždeň vyvrcholil vernisážami počas, ktorých sa v centre osady obyvateľom vystavili hotové plátna a deti spontánne vytvorili svoj sochársko architektonický objekt. 

Letného maliarskeho workshopu 2017 sa aktívne zúčastnilo v priemere 70 detí a mládeže rôznych vekových kategórii.

Priebeh projektu je zaznamenaný na sérii fotografií a video filme, ktorý bude prvý krát zverejnený na výstave v Galérii Koňiareň v Trebišove.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art Aktivista association came back to the Romani settlement in Sečovce village for the third time and together with art therapist Karin Andrášiková from Mládež ulice (The Street Youth) association realised the project titled Summer painting workshop for socially excluded children from the Romani settlement Habeš in Sečovce. 

The painting workshop is a continual project that seeks to support self-realisation of children by involving them in the making of an artwork and art therapeutic processes. The association (represented by Tomáš Rafa, Janka Pohanková and Marek Halász) made a creative space full of painting workshops and happenings.

During seven days, the children painted two large canvases (10 x 10 m). They tried drawing with pastels and painting with acrylic colours on large- and small-size canvases. The painting workshop also included a play with experimental architecture based on the improvised composing of wooden constructions of all shapes and sizes directly with the inhabitants and children in the open air of the settlement. The experimental architecture, happening and painting workshop formed a week-long creative art studio directly in the settlement. What was new this year were smaller-size canvases; the kids transferred a piece of their imaginary world onto the canvases with an immense amount of creativity. The peak of the week were the openings; the canvases together with a spontaneously made oversized architectural object were exhibited in the centre of the settlement for its inhabitants to see. 

Around 70 children and youths of different ages took part in the summer painting workshop 2017. The project is documented in the series of photos and the video film.


Názov prímateľa
Združenie Art Aktivista

Celkový rozpočet:
4 250,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €