Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

S knihou v ruke za poznaním

Krátky opis
Čítanie gréckych bájí, aktivity zamerané na prácu s textom a príprava prezentácií.
Fotogaléria
Názov podujatia
Nahliadnime do sveta bohov - Grécko

Miesto konania / kraj
Svidník / Svidník

Termín konania
13.12.2017 - 20.12.2017

Popis projektu

Cieľom tejto aktivity je rozšíriť si znalosti a oboznámiť sa s najstaršími dejinami starovekého Grécka so zameraním sa na grécku mytológiu. Prepojením dejepisu na slovenský jazyk a literatúru s informatikou sme chceli dosiahnuť zvýšenie záujmu o čítanie kníh ako zdroja poznania. 

Žiaci 6. ročníka (45 žiakov z dvoch tried) dostali za úlohu vypožičať si zo školskej knižnice knihu Grécke báje a povesti, prečítať si najmenej 3 grécke báje a prezentovať jeden príbeh na základe vlastného výberu. Šiestaci pracovali na hodinách slovenského jazyka a dejepisu v dvojiciach, príp. trojiciach, čím sme chceli podporiť komunikačné zručnosti, vzájomnú interakciu a vzbudiť záujem o čítanie kníh ako takých. Súčasťou tejto aktivity bolo nielen práca s interaktívnou tabuľou a internetom, ale aj práca s mapou a dejepisným atlasom. Výstupom bola prezentácia príbehu pred triedou.     

Názov prímateľa
Základná škola, Komenského 307/22, Svidník

Celkový rozpočet:
1 055,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €