Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Komentované autorské čítanie členov KNS

Krátky opis
Prezentácia publikácie - prekladu monografie Labyrinty Karola Horáka z pera slovenskej teatrologičky Dagmar Inštitorisovej. V spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov organizuje Spolok Slovákov v Poľsku. Prezentácia sa uskutoční za prítomnosti Karola Horáka.
Fotogaléria
Názov podujatia
Labirynty Karola Horáka - twórcy teatralnego i literata

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
07.11.2019

Popis projektu

Prezentácia publikácie - prekladu monografie Labyrinty Karola Horáka z pera slovenskej teatrologičky Dagmar Inštitorisovej. V spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov organizuje Spolok Slovákov v Poľsku. Prezentácia sa uskutoční za prítomnosti Karola Horáka.

Názov prímateľa
Klub nezávislých spisovateľov

Celkový rozpočet:
6 322,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €